Nädala kava

1.12.22

Esmaspäeval, 28. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini

Teisipäeval, 29. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel 
 • kell 12.30-16 abivallavanem Villu Karu Raplamaa haigla infoseminaril

Kolmapäeval, 30. novembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, Vigala osavallavanema kt Maiu Haljas, vallasekretär Maigi Linna ja volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 9-14 lastekairsespetsialist Maiken Kask Juuru SOS Lastekülas
 • kell 12-15 arendusosakonna juhataja Ott Valdma Kesk-Eesti regionaalse nõukogu ja arenguleppe projekti avaüritusel Paides
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis koosolekul

Neljapäev, 1. detsembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini
 • kell 8.30-17 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ja haldusosakonna juhataja Margus Vaher kriisikomisjonis Pärnus
 • kell 14-17 lastekaitsespetsialist Maiken Kask eestkostetava külastusel Tallinnas

Reedel, 2. detsembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau õppepuhkusel 4. detsembrini
 • kell 10.30-12 lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa kodukülastusel Kivi-Vigalas

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 12.11.2022