Nädala kava

17.05.22

Esmaspäeval, 16. mail

 • arendusspetsialist Kirsti Mau lähetusel 21. maini
 • kell 9-13 alates kultuurinõunik Heli Lints kultuurivaldkonna nõupidamisel Raplas
 • kell 10-11 haridusnõunik Katri Buht ja lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa koosolekul
 • kell 12.30-13 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 13-14 vallavanem Meelis Välis regioonide kriisikomisjonide e-ühisistungil
 • kell 13-14 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego Märjamaa haiglas
 • kell 14-15 vallavanem Meelis Välis regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 15-17 vallavanem Meelis Välis osavallkogu koosolekul

Teisipäeval, 17. mail

 • arendusspetsialist Kirsti Mau lähetusel 21. maini
 • kell 8-18 järelevalvespetsialist Liina Valler ja keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas Rapla Keskkonnaametis
 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis külastamas vabatahtlikke päästjaid
 • kell 9.45-10.45 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 10-12 juhtivraamatupidaja Reet Averin, finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu ja raamatupidaja-kassapidaja Tiina Scleicher veebikoolitusel
 • kell 11.45-12.45 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 13.30-14.30 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 14-15.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 16-18.30 vallavanem Meelis Välis ja abivallavanem Villu Karu vallavolikogu istungil Märjamaa rahvamajas

Kolmapäeval, 18. mail

 • arendusspetsialist Kirsti Mau lähetusel 21. maini
 • sotisaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 22. maini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-13 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhtaja Lea Laurits, osavallavanema k.t Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, haldusosakonna juhataja Margus Vaher, vallasekretär Maigi Linna ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 13.30-15.30 vallavanem Meelis Välis ning info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill Sillaotsa talumuuseumis koosolekul
 • kell 14-16 hariudsnõunik Katri Buht Sillaotsa talumuuseumis koosolekul
 • kell 15.30-17.30 vallavanem Meelis Välis ROL revisjonikomisjoni koosolekul Raplas
 • kell 18-19 haridusnõunik Katri Buht Laukna küla mõttetalgutel

Neljapäeval, 19. mail VALLAVALITSUS SULETUD SEOSES MEESKONNAKOOLITUSEGA

Reedel, 20. mail  VALLAVALITSUS SULETUD SEOSES MEESKONNAKOOLITUSEGA

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!