Vallavalitsuse teenistujad

20.06.24

 

 

 

   
   MÄRJAMAA VALLAVALITSUS  

   Tehnika 11, Märjamaa alev 78304

   tel 489 8851, 5661 4893
   e-post marjamaa@marjamaa.ee

 

 

Alates 1.07.2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.                                                                     

registrikood 77000447
tehingupartneri kood 376101   
ak EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)  

 

         

KANTSELEI 
ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND 
SOTSIAALOSAKOND 
RAHANDUSOSAKOND 
VIGALA OSAVALLAVALITSUS 
KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST 
VALLAVALITSUS 

 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Triin Matsalu 21 5359 8484

triin.matsalu@marjamaa.ee

 

Haridusnõunik

Helen Raid

4 5900 9501 helen.raid@marjamaa.ee  
Kultuurinõunik Heli Lints 4 5305 7735 heli.lints@marjamaa.ee  

 

KANTSELEI
 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Maigi Linna 21 5349 7599 maigi.linna@marjamaa.ee

 

Õigusnõunik Kriss Tinkus 5 5377 3553 kriss.tinkus@marjamaa.ee  
Registrisekretär Mirjam Aasma 3 5860 2209 mirjam.aasma@marjamaa.ee

puhkusel 10.06-21.06
(asendab Maiu Haljas)

Andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda 5 5305 6895 evi.rooda@marjamaa.ee (personalitöö)
andmekaitse@marjamaa.ee (andmekaitse)
 
Kantseleispetsialist Maiu Haljas 15 489 8851,
5661 4893

maiu.haljas@marjamaa.ee

 

Volikogu sekretär Janika Liländer 22 5860 3272 janika.lilander@marjamaa.ee  
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar 7 5306 5805 reet.saar@marjamaa.ee puhkusel 19.06-18.07
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 23 5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee  

 

ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND
 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Villu Karu 19 5620 5403 villu.karu@marjamaa.ee  
Planeeringute ja hangete spetsialist Ott Valdma 8 5380 5285

ott.valdma@marjamaa.ee

 
Teedespetsialist Annika Plamus 14 5306 3415 annika.plamus@marjamaa.ee

puhkusel 17.06-21.06
(asendab Villu Karu)

Keskkonnaspetsialist Liina Valler 9 524 7250 liina.valler@marjamaa.ee  
Arendusspetsialist Kirsti Mau 12 5302 1768 kirsti.mau@marjamaa.ee  
Maakorralduse spetsialist Greta Mäesalu 14 5388 8146

greta.maesalu@marjamaa.ee

 
Ehitusinsener Tiiu Pippar 17 5853 9620

tiiu.pippar@marjamaa.ee

 
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 17 5305 2423 helgi.tammaru@marjamaa.ee  
Ehitus- ja taristuspetsialist Mikk Vaarmann 17 5366 5502 mikk.vaarmann@marjamaa.ee puhkusel 17.06-26.06
(asendab Villu Karu)
Planeeringute spetsialist Gerli Kangur 6 5455 0403 gerli.kangur@marjamaa.ee  
IT ja haldusspetsialist Ardo Tilk 2 5302 7625 ardo.tilk@marjamaa.ee  
Majandusspetsialist Gert Laidsaar - 5301 0162 gert.laidsaar@marjamaa.ee  

 

SOTSIAALOSAKOND
 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Marge Viska 1 5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask 11 5912 4683

maiken.kask@marjamaa.ee

 
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa 11 5854 0242 angelica.heinmaa@marjamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 16 525 8919 ilme.roosi@marjamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 13 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego 13 5326 8175 eneli.rego@marjamaa.ee puhkusel 17.06-21.06
(asendab Egela Eensalu)
Eestkostespetsialist Katrin Aasamaa 1 5884 0165 katrin.aasamaa@marjamaa.ee  
Psühholoog
NB! teenindab valla koole
- - - - (ametikoht täitmisel)
Eripedagoog Katrin Liiva - 5621 6800 katrin.liiva@marjamaa.ee  
Logopeed Anu Lõõr - 5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee  
(Eripdegoog-psühholoog) - - - - (ametikoht täitmisel)

 

RAHANDUSOSAKOND
 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Lea Laurits 24 5344 6824 lea.laurits@marjamaa.ee puhkusel 17.06-03.07
(asendab Enna Ots)
Pearaamatupidaja Enna Ots 24 5331 3568 enna.ots@marjamaa.ee  
Juhtivraamatupidaja Reet Averin 24 5855 0764 reet.averin@marjamaa.ee  
Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu 24 5918 2644 lembe.lindsalu@marjamaa.ee  
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 25 5384 6554 tiina.schleicher@marjamaa.ee

puhkusel 10.06-26.06
(asendavad Lembe Lindsalu ja Reet Averin)

 

 

Märjamaa valda teenindav KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

VALLAVALITSUS
 

Amet

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Triin Matsalu

5359 8484

triin.matsalu@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Abivallavanem

Villu Karu

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Vigala osavalla esindaja Maiu Haljas 5661 4893 maiu.haljas@marjamaa.ee

 

 

TEENISTUJATE PUHKUSED

 

 
Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu esimees ja aseesimees

2.01.24

Ametikoht Nimi Tuba Telefon e-post Lisainfo
Vallavolikogu esimees Ottomar Linna 22 5635 8553 ottomar.linna@marjamaa.ee  
Vallavolikogu aseesimees Urmas Kristal 22 5349 7987 urmas.kristal@marjamaa.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu II koosseisu liikmed

22.04.24

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aavo Lumi EKRE 516 9817 aavolumi@outlook.com Põllumajandus- ja Toiduamet, peaspetsialist kultuurikomisjoni aseesimees
Andres Jõessar VL Tuleviku Märjamaa 522 4925  andres@eriosa.ee OÜ Eriosa, juhatuse liige majanduskomisjoni aseesimees
Anneli Ülemaante EKRE     5342 6073        ylemaa@gmail.com õpetaja hariduskomisjoni aseesimees; kultuurikomisjoni liige
Ats Nõlvak VL Üksmeelne Koduvald 5199 0426 atsnolvak@gmail.com Cramo Estonia AS, Rapla osakonna juhataja kultuurikomisjoni esimees; revisjonikomisjoni aseesimees; majanduskomisjoni liige

Darja Lehtsalu

VL  Meie Inimesed

5568 8258

darjaleht@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium

hariduskomisjoni esimees

Eino Väljaots

VL Meie Inimesed

513 1505

eino.valjaots@gmail.com

revisjonikomisjoni liige; sotsiaalkomisjoni liige; hariduskomisjoni liige

Eve Burmeister

VL Üksmeelne Koduvald

5615 7757

ewebur@gmail.com

Kabala Lasteaed-Põhikool, direktor; MTÜ Wäega Wärk

kultuurikomisjoni liige

Kalle Teekivi

VL Meie Inimesed 516 0874 kalle.teekivi@mail.ee Perebuss OÜ, juhatuse liige sotsiaalkomisjoni esimees; majanduskomisjoni liige
Meelis Välis
 
VL Üksmeelne Koduvald 5347 1855 meelis.valis@mail.ee Vana-Vigala TTK õpetaja -

Ottomar Linna

VL Meie Inimesed

5635 8553

ottomar.linna@marjamaa.ee

Märjamaa Gümnaasium ja Valgu Põhikool, õpetaja

volikogu esimees; hariduskomisjoni liige

Piret Karus-Kivastik        VL Üksmeelne Koduvald 5694 9588 piret.karus-kivastik@marjamaa.edu.ee Märjamaa Gümnaasium, õpetaja hariduskomisjoni liige
Aare Müil Üksmeelne Koduvald 501 3037 aare@aspar.ee - -
Raivi Laaser VL Tuleviku  Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majanduskomisjoni liige

Rudolf Jeeser

(volitused peatatud alates 01.01.24 kuni 30.06.24)

EKRE 5666 7841 rudolf@ekre.ee - -
Merje Pajula
(asendusliige nr 5)
EKRE

5348 5787

pajulamerje@gmail.com EF Production OÜ, hankejuht sotsiaalkomisjoni aseesimees

Sander Saaliste

EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige; Vana-Vigala TTK õpetaja revisjonikomisjoni liige
Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  majanduskomisjoni liige

Triin Matsalu
(volitused peatatud alates 15.02.23 seoses valimisega vallavanemaks)

VL Üksmeelne Koduvald 5624 3808 triin.matsalu@gmail.com - -
Triin Põri VL Üksmeelne Koduvald - triinpori@gmail.com Märjamaa Valla Noortekeskus, juhataja sotsiaalkomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Urmas Kristal

VL Üksmeelne Koduvald

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu aseesimees; majanduskomisjoni esimees

Janno Enni
(asendusliige nr 1)
VL Meie Inimesed  509 9394    jannoenni@gmail.com OÜ Buldooser Ehitusmasinad, juht kultuurikomisjoni liige
Ülo Olm EKRE 504 1336 ylo@argore.ee Argofix OÜ revisjonikomisjoni esimees; majanduskomisoni liige
Veiko Ülejõe
(asendusliige nr 1)
VL Üksmeelne Koduvald - veiko.ulejoe@gmail.com Märjamaa Päästekomando, meeskonnavanem  

 

Viited:
enlightenedVallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
enlightenedMärjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
enlightenedHuvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Vigala osavallakogu

18.06.24
Nimi Telefon   e-post Töökoht/amet
Anneli Ülemaante 5342 6073 ylemaa@gmail.com õpetaja

Enn Roosi
osavallakogu aseesimees

 

5567 2801 enn@vigalattk.ee Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, direktor
Margit Liira 5662 5774 margit.liira@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, direktor
Ülle Rämo
 
- ulle.ramo@gmail.com Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, arendus- ja projektijuht
Marge Plamus  5695 5219 marge.plamus@gmail.com -

Meelis Välis
osavallakogu esimees

- meelis.valis@gmail.com -
Jaan Kuusik

5650 7865

- -

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
12.01.17
Toimetaja: TIINA GILL