Vallavalitsuse teenistujad

21.09.22


 

 

   
   MÄRJAMAA VALLAVALITSUS  

   Tehnika 11, Märjamaa alev 78304

   tel 489 8851, 5661 4893
   e-post marjamaa@marjamaa.ee

 

VASTUVÕTUAJAD: teisipäeval ja neljapäeval kell 9-12 ja 13-16.30 (v.a sotsiaalosakonna juhataja, õigusnõunik ja haldusosakonna juhataja)

 

Alates 1.07.2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.                                                                     

registrikood 77000447
tehingupartneri kood 376101   
ak EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)  


______________________________________________________________________________

      

           Vigala osavallavalitsus
           Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa

           tel 489 4770, 525 8919
           e-post vigala@vigala.ee

 

Vastuvõtuajad: esmaspäeval ja neljapäeval kell 9-16 (v.a ehitusinsener Fred Puusepp K, N eelneval kokkuleppel)

                          

registrikood 77000528


______________________________________________________________________________
 

KANTSELEI 
ARENDUSOSAKOND 
SOTSIAALOSAKOND 
RAHANDUSOSAKOND 
HALDUSOSAKOND 
VIGALA OSAVALLAVALITSUS 
KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST 
VALLAVALITSUS 
VALLAVOLIKOGU KANTSELEI 
 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem  Meelis Välis 21 5347 1855 meelis.valis@marjamaa.ee  
Abivallavanem Villu Karu 15  5620 5403 villu.karu@marjamaa.ee  
Haridusnõunik

-

- - - (ametikoht täitmata)
Kultuurinõunik Heli Lints 4 5305 7735 heli.lints@marjamaa.ee  
Arendusspetsialist Kirsti Mau 12 5302 1768 kirsti.mau@marjamaa.ee puhkusel 14.09-23.09.2022
IT-spetsialist
IT-turbe eest vastutav isik
Ardo Tilk 2 5302 7625 ardo.tilk@marjamaa.ee  

 

KANTSELEI

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Maigi Linna 22 5349 7599 maigi.linna@marjamaa.ee  
Õigusnõunik Taavi Mölder 5 5566 4717 taavi.molder@marjamaa.ee  
Registrisekretär Mirjam Aasma 21 5860 2209 mirjam.aasma@marjamaa.ee  
Andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda 5 5305 6895 evi.rooda@marjamaa.ee (personalitöö)
andmekaitse@marjamaa.ee (andmekaitse)
 
Kantseleispetsialist asendajad Maiu Haljas (T, R)
ja Mirjam Aasma (E, K, N)
21 489 8851,
5661 4893

maiu@vigala.ee

mirjam.aasma@marjamaa.ee

 
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar 7 5306 5805 reet.saar@marjamaa.ee  
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 23 5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee  

 

ARENDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Arendusosakonna juhataja Ott Valdma 8 5380 5285

ott.valdma@marjamaa.ee

 
Teedespetsialist Annika Urbel 14 5306 3415 annika.urbel@marjamaa.ee  
Maakorralduse spetsialist Greta Mäesalu 17 5388 8146

greta.maesalu@marjamaa.ee

 
Keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas 14 5668 8591

anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee

 
Järelevalvespetsialist Liina Valler 9 524 7250 liina.valler@marjamaa.ee  

 

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Marge Viska 1 5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego 13 5326 8175 eneli.rego@marjamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 13 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask 11 5912 4683

maiken.kask@marjamaa.ee

 
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa 11 5854 0242 angelica.heinmaa@marjamaa.ee  
Psühholoog
(teenindab valla koole)
Triinu Reedik 16 5886 4098 triinu.reedik@marjamaa.ee  
Eripedagoog Katrin Liiva - 5621 6800 katrin.liiva@marjamaa.ee  
Logopeed Anu Lõõr - 5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee  

 

RAHANDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Lea Laurits 24 5344 6824 lea.laurits@marjamaa.ee  
Pearaamatupidaja Enna Ots 24 5331 3568 enna.ots@marjamaa.ee  
Juhtivraamatupidaja Reet Averin 24 5855 0764 reet.averin@marjamaa.ee puhkusel 19.09-23.09.2022
Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu 24 5918 2644 lembe.lindsalu@marjamaa.ee  
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 25 5384 6554 tiina.schleicher@marjamaa.ee

 

 

HALDUSOSAKOND

Ametkoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Margus Vaher 18 5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee

 

Ehitusinsener Marek Mikk 3 5853 9620 marek@marjamaa.ee  
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 17 5305 2423 helgi.tammaru@marjamaa.ee  
Majandusspetsialist Gert Laidsaar - 5301 0162 gert.laidsaar@marjamaa.ee  
Kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja - 5884 8154 tarmo.rahuoja@marjamaa.ee  

 

VIGALA OSAVALLAVALITSUS 

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Osavallavanema k.t
Registripidaja-asjaajaja
Maiu Haljas 489 4770,
525 8919
maiu@vigala.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 489 4777 ilme@vigala.ee

 

Ehitusnõunik Fred Puusepp 489 4774 fred@vigala.ee

vastuvõtt: K, N eelneval kokkuleppel

Majandus- ja heakorratöötaja

Jaan Leht

5192 9497

jaan@vigala.ee  

 

Vigala osavalla ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E ja N 9-12 ja 13-16. Ülejäänud päevadel ainult teenistujaga kokkuleppel.
 

Märjamaa valda teenindav KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

VALLAVALITSUS

Amet

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Meelis Välis

5347 1855

meelis.valis@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Abivallavanem

Villu Karu

5620 5403

villu.karu@marjamaa.ee

Vigala osavallavalitsuse registripidaja-asjaajaja ning osavallavanema asendaja Maiu Haljas 525 8919 maiu@vigala.ee

 

VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Lisainfo
Vallavolikogu esimees Ottomar Linna  22 5635 8553 ottomar.linna@marjamaa.ee  

Vallavolikogu aseesimees

Urmas Kristal

22

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

 

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

22

5860 3272

janika@marjamaa.ee

 

 

TEENISTUJATE PUHKUSED

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu II koosseisu liikmed

25.04.22

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aavo Lumi EKRE 516 9817 aavolumi@outlook.com Põllumajandus- ja Toiduamet, peaspetsialist kultuurikomisjoni aseesimees
Andres Jõessar VL Tuleviku Märjamaa 522 4925  andres@eriosa.ee OÜ Eriosa, juhatuse liige majanduskomisjoni aseesimees
Anneli Ülemaante EKRE     5342 6073        ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja hariduskomisjoni aseesimees; kultuurikomisjoni liige
Ats Nõlvak VL Üksmeelne Koduvald 5199 0426 atsnolvak@gmail.com Cramo Estonia AS, Rapla osakonna juhataja kultuurikomisjoni esimees; revisjonikomisjoni aseesimees; majanduskomisjoni liige

Darja Lehtsalu

VL  Meie Inimesed

5568 8258

darjaleht@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium

hariduskomisjoni esimees
Eha Kaljusaar
(asendusliige nr 1)
EKRE -

eha@kaljusaar.com

pensionär revisjonikomisjoni liige

Eino Väljaots

VL Meie Inimesed

513 1505

eino.valjaots@gmail.com

revisjonikomisjoni liige; sotsiaalkomisjoni liige; hariduskomisjoni liige

Eve Burmeister

VL Üksmeelne Koduvald

5615 7757

ewebur@gmail.com

Märjamaa Gümnaasium; MTÜ Wäega Wärk

kultuurikomisjoni liige

Kalle Teekivi

VL Meie Inimesed 516 0874 kalle.teekivi@mail.ee Perebuss OÜ, juhatuse liige sotsiaalkomisjoni esimees; majanduskomisjoni liige
Meelis Välis
(volitused peatatud seoses valimisega vallavanemaks)
VL Üksmeelne Koduvald - - - -

Ottomar Linna

VL Meie Inimesed

5191 5102

ottomar.linna@marjamaa.ee

Märjamaa Gümnaasium ja Valgu Põhikool, õpetaja

volikogu esimees; hariduskomisjoni liige

Piret Karus-Kivastik        VL Üksmeelne Koduvald 5694 9588 piret.karus-kivastik@marjamaa.edu.ee õpetaja hariduskomisjoni liige
Priit Kärsna VL Üksmeelne Koduvald 5347 5811 priit.karsna@marjamaa.ee Kivi-Vigala põhikool, direktori ülesannetes, õpetaja majanduskomisjoni liige
Raivi Laaser VL Tuleviku  Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majanduskomisjoni liige
Rudolf Jeeser EKRE 5666 7841 rudolf@ekre.ee Riigikogu nõunik, EKRE ringkondade koordinaator sotsiaalkomisjoni aseesimees

Sander Saaliste
(volitused peatatud isikliku avalduse alusel 01.02.2022 - 01.03.2023)

EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige; Vana-Vigala TTK õpetaja -
Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  majanduskomisjoni liige
Triin Matsalu VL Üksmeelne Koduvald 5624 3808 triin.matsalu@gmail.com Rapla Vallavalitsus, abivallavanem majanduskomisjoni esimees
Triin Põri VL Üksmeelne Koduvald - triinpori@gmail.com Märjamaa Valla Noortekeskus, juhataja sotsiaalkomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Urmas Kristal

VL Üksmeelne Koduvald

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu aseesimees; majanduskomisjoni liige

Janno Enni
(asendusliige nr 1)
VL Meie Inimesed  509 9394    jannoenni@gmail.com OÜ Buldooser Ehitusmasinad, juht kultuurikomisjoni liige
Veiko Ülejõe
(asendusliige nr 1)
VL Üksmeelne Koduvald - veiko.ulejoe@gmail.com Märjamaa Päästekomando, meeskonnavanem -
Ülo Olm EKRE 504 1336 ylo@argore.ee Argofix OÜ revisjonikomisjoni esimees; majanduskomisoni liige

 

Viited:
enlightenedVallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
enlightenedMärjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
enlightenedHuvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Vigala osavallakogu

6.09.22
Nimi Telefon   e-post Töökoht/amet
Anneli Ülemaante 5342 6073 ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja

Enn Roosi
osavallakogu aseesimees

 

5567 2801 enn@vigalattk.ee Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, direktor
Margit Liira 5662 5774 margit.liira@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, direktor
Ülle Rämo
 
- ulle.ramo@gmail.com Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, arendus- ja projektijuht
Marge Plamus  5695 5219 marge.plamus@gmail.com AS Eesti Post, klienditeenindaja
Jaan Kuusik 5653 795 jaan.kuusik.001@mail.ee Eestimaa Talupidajate Keskliit, asendustalunik
Priit Kärsna
osavallakogu esimees

5167 227

priit.karsna@marjamaa.ee Kivi-Vigala Põhikool, direktor

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
12.01.17
Toimetaja: TIINA GILL