Nädala kava

6.02.23

Esmaspäeval, 6. veebruaril

 • vallavolikogu sekretär Janika Liländer puhkusel 8. veebruarini
 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 21. veebruarini (asendab Meelis Välis)
 • kell 10-12 abivallavanem Villu Karu, vallavanem Meelis Välis, vallasekretär Maigi Linna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, haldusosakonna juhataja Margus Vaher, ehitusspetsialist Helgi Tammaru, ehitusinsener Marek Mikk ning andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda koosolekul (Varbola keskus 76 elamu laiendamine)
 • kell 13-15 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego ning andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda Vigala hooldekodus ja Märjamaa haiglas
 • kell 14.15-15.15 info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill osalemas EMORi Eesti avalike teenistujate uuringus
 • kell 14.30-16 sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu STAR PIA koolitusel
 • kell 15-16.30 haridusnõunik Kristine Niit koosolekul lasteaedade direktoritega
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis koosolekul

Teisipäeval, 7. veebruaril

 • vallavolikogu sekretär Janika Liländer puhkusel 8. veebruarini
 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 21. veebruarini (asendab Meelis Välis)
 • kell 9-11 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Märjamaa gümnaasiumis
 • kell 10-11 abivallavanem Villu Karu kokkusaamisel Märjamaa Haigla AS juhatajaga
 • kell 13.30-16 haridusnõunik Kristine Niit ROLi hariduskomisjonis
 • kell 14-16 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Vana-Vigala põhikoolis

Kolmapäeval, 8. veebruaril

 • vallavolikogu sekretär Janika Liländer puhkusel 8. veebruarini
 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 21. veebruarini (asendab Meelis Välis)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 10. veebruarini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, osavallavanema asendaja Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska ja vallasekretär Maigi Linna)

Neljapäeval, 9. veebruaril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 21. veebruarini (asendab Meelis Välis)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 10. veebruarini (asendab Egela Eensalu)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel 19. veebruarini

Reedel, 10. veebruaril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 21. veebruarini (asendab Meelis Välis)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 10. veebruarini (asendab Egela Eensalu)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas õppepuhkusel 17. veebruarini
 • kell 9.10.30 info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill SyncMe koolitusel (veebis)
 • kell 9.30-10-30 lastekaitsespetsialist Maiken Kask Kullamaa keskkoolis

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 12.11.2022