Teenused

2.09.22

Alates 01.07.2018 kehtib Märjamaa vallas üldine sotsiaalabi andmise kord, mille järgi osutatakse Märjamaa vallas alljärgnevaid sotsiaalteenuseid :

 1. Märjamaa valla osutatavad sotsiaalteenused on:
 • koduteenus;
 • eluruumi tagamise teenus;
 • päevakeskuse teenus;
 • saunateenus;
 • pesupesemisteenus.

 

 1. Märjamaa valla osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenused on:
 • tugiisikuteenus;
 • juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus.

 

 1. Märjamaa valla korraldatavad sotsiaalteenused on:
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldekoduteenus;
 • täisealise isiku hooldus;
 • isikliku abistaja teenus;
 • varjupaigateenus;
 • turvakoduteenus;
 • võlanõustamisteenus;
 • lapsehoiuteenus;
 • asendushooldusteenus;
 • järelhooldusteenus,
 • muud vajaduspõhised teenused.

 

4.Teenust saada soovivate isikute paljususe korral ning juhul, kui Märjamaa vald oma ametiasutuse ja asutuse kaudu ise ei ole võimeline teenust osutama, on ametiasutusel õigus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-2 märgitud teenused korraldada kolmandate isikute või asutuste kaudu.

 

Lastega perede abistamise eesmärgil korraldab ja koordineerib sotsiaalosakond erinevaid tugiteenuseid perede toimetuleku soodustamiseks:

Raplamaa Psühholoogiateenistus 489 4310
Raplamaa Rajaleidja keskus 5886 0711
Erapolikliinik Praxis OÜ 485 6263
Raplamaa haigla 484 4050

 • Teenused hariduse ja muu toimetuleku erivajadusega lastele

Raplamaa Rajaleidja keskus

Toimetaja: TIINA GILL