Sotsiaalteenused

21.03.23

Alates 01.07.2018 kehtib Märjamaa vallas üldine sotsiaalabi andmise kord, mille järgi osutatakse või korraldatakse Märjamaa vallas sotsiaalteenuseid.

MÄRJAMAA VALLA OSUTATAVATE VÕI KORRALDAVATE

  1. Märjamaa valla osutatavad sotsiaalteenused on:

  2. Märjamaa valla osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenused on:

  3. Märjamaa valla korraldatavad sotsiaalteenused on:

  4. Teenust saada soovivate isikute paljususe korral ning juhul, kui Märjamaa vald oma ametiasutuse ja asutuse kaudu ise ei ole võimeline teenust osutama, on ametiasutusel õigus koduteenust ja eluruumi jagamise teenust korraldada kolmandate isikute või asutuste kaudu.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Tugiteenused lastega perele

24.03.23

Lastega perede abistamise eesmärgil korraldab ja koordineerib sotsiaalosakond erinevaid tugiteenuseid perede toimetuleku soodustamiseks:

         Raplamaa Psühholoogiateenistus 489 4310
         Raplamaa Rajaleidja keskus 5886 0711
         Erapolikliinik Praxis OÜ 485 6263
         Raplamaa haigla 484 4050

  • Teenused hariduse ja muu toimetuleku erivajadusega lastele

         Raplamaa Rajaleidja keskus

Toimetaja: TIINA GILL