Eluruumi tagamise teenus

17.03.23

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruumi tagamise teenus sisaldab ka puudega isikule ametiasutuse korraldatavat abi puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi (puudega isiku koduse keskkonna) kohandamiseks nii, et puudega isik saaks võimalikult kaua elada koduses keskkonnas ning selles keskkonnas iseseisvalt toime tulla.

Juhul kui teenuse kasutaja ei ole võimeline majanduslikust olukorrast tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud teenuse eest tasuma, siis on isikul võimalik taotleda ametiasutuselt toetust.

Eluruumi tagamise teenuse korraldab ametiasutus Märjamaa vallale kuuluvate eluruumide s.t sotsiaalkorterite kasutusele andmisega.

Eluruumi tagamise teenust on õigus saada täisealisel sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes elukondlikest, sotsiaalmajanduslikest või tervislikest põhjustest tulenevalt ei ole võimeline endale ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või ei ole suuteline senises eluruumis enam oma elu ja tervist ohtu seadmata iseseisvalt hakkama saama.

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Eluruumi tagamise teenuse vajadust hindab ametiasutus. Ametiasutus selgitab välja võimalused sotsiaalkorteri, mis sobib taotleja ja tema pere vajadustele, kasutusele andmiseks. Enne sotsiaalkorteri kasutusele andmise otsustamist, peab taotleja olema sotsiaalkorteriga tutvunud ning nõus pakutud sotsiaalkorteri kasutusele võtma. Sotsiaalruumi kasutamiseks sõlmitakse üürileping. Üldjuhul antakse sotsiaalkorter kasutusele üheks aastaks.

Eluruumi tagamise teenuse eest tuleb maksta tasu üürina või eluasemekuluna.

Õigusaktid

 

VASTUTAVAD AMETNIKUD: 
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 489 4777
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175 

 

TAOTLEMINE 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad Märjamaa vallavalitsuses: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL