Turvakoduteenus

4.01.24

Kirjeldus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Turvakoduteenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes lähtuvalt ohust oma elule või tervisele või arengut piiravatest asjaoludest vajab väljaspool oma alalist elukohta ajutist turvalist keskkonda.

Turvakoduteenus tagatakse:

  • lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

Turvakoduteenuse saamiseks võib isik esitada taotluse, kuid ametiasutus on kohustatud teenuse korraldama ka taotlust esitamata.

Turvakoduteenuse osutamise eest tasub Märjamaa vald Märjamaa valla eelarvest. 

Õigusaktid

 

VASTUTAVAD AMETNIKUD:
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask, maiken.kask@marjamaa.ee, tel 5912 4683
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa, 
angelica.heinmaa@marjamaa.ee5854 0242
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu, 
egela.eensalu@marjamaa.ee, tel 5199 5657
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego, eneli.rego@marjamaa.ee, tel 5326 8175
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi (Vigala osavald), ilme.roosi@marjamaa.ee, tel 525 8919

 

 

TAOTLEMINE 

Turvakoduteenuse saamiseks võib isik esitada taotluse, kuid ametiasutus on kohustatud teenuse korraldama ka taotlust esitamata. Taotlust esitamata peab ametiasutus välja selgitama isiku tahte ja nõusoleku turvakoduteenusele suunamiseks.

Taotluse esitamine on vormivaba, kuid taotluses tuleb märkida:

  • määrusega sätestatud sotsiaalteenuse või -toetuse liik ehk taotletav abi;
  • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
  • taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  • hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
  • vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed; taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.


Vastuvõtt Märjamaa vallavalitsuses eelregistreerimisega, sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

 

Toimetaja: TIINA GILL