Vallavalitsuse tööaeg on esmaspäevast-neljapäevani kell 8-17 ja reedel kell 8-15.45 (lõuna 12-12.45). Ametnike vastuvõtule tulekuks palume eelnevalt registreerida ja leppida vastava ametnikuga kokku kellaeg ja koht. Kindlaks määratud vastuvõtuajad, mis ei vaja eelnevat registreerimist, on lastekaitsespetsialistidel, sotsiaaltööspetsialistidel, ehitusspetsialistil ja raamatupidaja-kassapidajal. Kindlaks määratud vastuvõtuajad: lastekaitsespetsialistidel T ja N kell 8.15–12.00 sotsiaaltööspetsialistidel T ja N kell 9.00–12.00 ja 13.00–16.30 raamatupidaja-kassapidajal T ja N kell 9.00–12.00 ja 13.00–16.30 ehitusspetsialistil T ja N kell 9.00–12.00 ja 13.00–16.30 Ühtsest vastuvõtuajast erineval ajal toimub vastuvõtt üksnes ametnikuga kokkuleppel. Eelregistreerimise eelised: Ametnik on kokku lepitud ajal ja kohas teie jaoks olemas ja ei lahenda samal ajal teisi ülesandeid. Ametnik saab teha vajaliku eeltöö teie küsimuse kiiremaks lahendamiseks vastuvõtu ajal. Tihtipeale saab küsimus lahendada juba telefoni teel või elektroonselt kohapeale tulemata. Reede on kaugtöö päev. Vastamata ei jää reedel töö ajal tehtud telefonikõned ega e-kirjad, ei jää registreerimata avaldused ega lahendamata probleemid. Vajadusel käiakse objektil, on koosolekud ja kohtumised. Avaldusi saab esitada kodulehe kaudu, saata elektroonselt allkirjastatuna e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee või jätta paberkandjal vallamaja peaukse kõrval asuvasse postkasti.

Sündmused

15.11.23
Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Märjamaa valla perepäev Valgus