Kriisiabi

8.05.23

OLULISED KONTAKTID KRIISIOLUKORRAS

Olulised kontaktid ja abinumbrid on leitavad   www.kriis.ee
Kohaliku omavalitsuse kontakt kriisiolukorras: Märjamaa valla kriisistaabi pealik Triin Matsalu, tel  5359 8484
Märjamaa valla kriisikomisjoni koosseis

HÄDAABINUMBER 112   www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.   www.112.ee/et/juhend/riigiinfo-telefon-1247
Elektrilevi rikketelefonilt 1343   www.elektrilevi.ee/et/avaleht
Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h).   www.16662.ee/et
Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist.   www.haigekassa.ee/1220
Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.   www.naisteliin.ee/?id=115
Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10.   www.ilmateenistus.ee/
Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles
 

 

Kriisideks valmistudes pea silmas:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni;
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama;
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

 

 


KODUSTE KRIISIVARUDE LOETELU  

 

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMISEL

Pikaajaline elektrikatkestus

Autonoomse elektritoitega tanklaid on Rapla maakonnas kaks: 

 • Cirkle K, Risti, Uusküla - tel 627 0686
 • Hepa, Viljandi mnt 124, Rapla - tel 480 0801
 • Nimekiri piirkonna kauplustest ja apteekidest, mis elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad:

Märjamaa Konsum/Ehituskeskus, Pärnu mnt 62, Märjamaa alev, tel 5855 5125

Lemmiku pood, Pärnu mnt 97, Märjamaa alev, tel 489 2255

OÜ Vigala Apteek Märjamaa haruapteek, Oru 12, Märjamaa alev, tel 482 1341

Benu Apteek, Pärnu mnt 62, Märjamaa alev, tel 661 0300

 

 • Koht, kus piirkonna inimestel on võimalik laadida pikaajalise elektrikatkestuse korral telefoni jms: Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa alev

 

Pikaajaaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine 

 • Nimekiri piirkonna avalikest joogiveevõtu kohtadest, kaevudest: kui Märjamaa alevi veevõrk töötab, siis vett saab ühisveevärgist võtta Märjamaa kalmistul olevatest avalikest kraanidest.

  Kriisi või pikemaajalise elektri- ja veekatkestuse korral saab vett Märjamaal Jaama tn 5a kinnistul asuvast puurkaevust.

 

Pikajalise soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral: Soojusenergia tootja Märjamaa vallas N.R.Energy OÜ, tel 336 7777, info@nrenergy.ee 
  Tootmisjuht Urmas Kärk, tel 5664 0895urmas@nrenergy.ee
  Avariiteadete edastamine väljaspool tööaega: 59118321, 56941515

 

Kohalike teede läbitavus

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral: Annika Urbel, tel 5306 3415  

 

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri: Päästeameti lehel
Avalikud varjumiskohad kaardil: Maa-ameti geoportaal 

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

 

AVALIKUD VARJUMISPAIGAD ON TÄHISTATUD MÄRGIGA        

 

 • AVALIKUD VARJUMISPAIGAD MÄRJAMAA VALLAS ASUVAD JÄRGMISTE HOONETE KELDRITES:

1. PÄRNU MNT 56, MÄRJAMAA ALEV

 

2. SAUNA 2, MÄRJAMAA ALEV 

 

3. PIKK 8, VANA-VIGALA 


 

4. KODU 5, VANA-VIGALA 

 

 

 

 

EVAKUATSIOON

 

 

TULEOHUTUS

Käitumisjuhised tulekahju korral, tuleohutuse tagamise võimalused ja nõuded on Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee/  

 

VEEOHUTUS

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee/talv

 

PIIRKONNA OHUD

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info on leitav Päästeameti kodulehelt: ja Maa-ameti kaardirakendusest

Märjamaa vallas asub kolm C-kategooria ohtlikkusega ettevõtet:

 • AS Olerex Orgita tankla
 • Alexela AS Sipa Masinaühistu TÜH
 • Alexela AS Ankiter-kuivati (Laukna)

 

 

 • Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega telefonist võta lihtsalt SIM-kaart välja ja helista seejärel 112. 
 • Nutitelefon tuleb taaskäivitada ja jätta seejärel SIM-kaardi PIN-kood sisestamata ning helistada 112. Pärast hädaabikõnet aktiveeri SIM-kaart uuesti. Vaid aktiveeritud SIM-kaardi korral saab päästekorraldaja levi olemasolul Sulle tagasi helistada, kui selleks tekib vajadus. 
 • Kui igasugune telefonside puudub, mine abi kutsuma lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda, kiirabi baasi või haigla erakorralise meditsiini osakonda.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla kriisistaap

16.03.23

 

Staap Nimi Ametinimetus telefon e-posti aadress
pealik Triin Matsalu Märjamaa vallavanem 5359 8484

triin.matsalu@marjamaa.ee

pealiku abi Margus Vaher Märjamaa
Vallavalitsuse
haldusosakonna
juhataja
5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee
pealiku abi Villu Karu Märjamaa Vallavalitsuse abivallavanem 5620 5403 villu.karu@marjamaa.ee
kommunikatsiooni juht Tiina Gill

Märjamaa Vallavalitsuse
info- ja välissuhete spetsialist

5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee
liige Anna-Kaia Kikkas Märjamaa
Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
5668 8591 anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee
liige Allan Riisenberg Järvakandi ja Märjamaa
komandopealik
5860 7172
5860 7172
allan.riisenberg@rescue.ee
liige Veiko Ülejõe MTÜ Laukna Pritsumeeste Selts juhatuse liige 5624 4084 veiko.ulejoe@gmail.com
liige  Gert Kalmiste Rapla
politsejaoskonna
piirkonnapolitseinik
5326 7181 gert.kalmiste@politsei.ee
liige Aavo Väli Kaitseliidu
Märjamaa Üksikompanii
pealik
525 6722 aavo.vali@gmail.com
liige Meelis Grišin AS
Matsalu Veevärk
tootmisjuht
5693 9363 meelis@matsaluvv.ee
liige Urmas Kristal Märjamaa
Valla
Külavanemate
Ühenduse
esindaja
5349 7987 urmas.kristal@marjamaa.ee
liige Marge Viska Märjamaa Vallavalitsuse
sotsiaalosakonna
juhataja
5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee
liige Maiu Haljas

Vigala Osavallavalitsus
osavallavanem

525 8919 maiu@vigala.ee
liige Gert Laidsaar Märjamaa Vallavalitsuse majandusspetsialist 5301 0162 gert.laidsaar@marjamaa.ee

 

NB!
SIDEÜHENDUSE PUUDUMISEL KOGUNEB KRIISISTAAP ÜHE TUNNI JOOKSUL PEALE KRIISIOLUKORRA VÄLJAKUULUTAMIST MÄRJAMAA VALLAVALITSUSE KABINETIS 21 (Tehnika 11, Märjamaa alev, Rapla maakond).

Toimetaja: TIINA GILL

"Ole valmis" äpp aitab kriisiolukordadeks valmistuda

21.11.22
 • "Ole valmis" rakenduse ja selle allalaadimise kohta leiad infot Naiskodukaitse kodulehelt
 • „Ole valmis!" äpi kasutajad saavad ohu korral Päästeametilt teavitusi„Ole valmis!" äpile lisati uus funktsioon, nimelt on nüüd äpi kasutajal võimalik saada automaatseid ohuteavitusi otse sündmuse või kriisiolukorra lahendamise infosüsteemist. Sõnumi koostaja on esialgu Päästeamet, tulevikus saab see olla ka nt Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus või mõni muu asutus, mis sündmust juhib.

 

Toimetaja: TIINA GILL