Nädala kava

26.05.22

Esmaspäeval, 23. mail

 • puhkusel on info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill (23.05-09.06) ja arendusosakonna juhataja Ott Valdma
 • õppepuhkusel on keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas ja lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa
 • kell 11-13 kultuurinõunik Heli Lints ja vallavanem Meelis Välis Märjamaa Folgi koosolekul
 • sotsiaalosakond väljasõidul (Mõdrikul)

Teisipäeval, 24. mail

 • puhkusel on info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill (23.05-09.06) ja arendusosakonna juhataja Ott Valdma
 • kodanikke ei võta vastu arendusspetsialist Kirsti Mau, maakorralduse spetsialist Greta Zavitskaja, lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa (õppepuhkusel)
 • keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas ja abivallavanem Villu Karu Pärnus seminaril "Kliimamuutus ja energiajuhtimine KOVis"
 • kell 9-10 osakonna juhatajate koosolek 
 • kell 10-11 sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego kodukülastusel
 • kell 10-11 ja kell 13-15 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 11-13 kultuurinõunik Heli Lints spordikomisjoni koosolekul
 • kell 11-12 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 13-14 konkursikomisjoni koosolek (vallasekretär Maigi Linna, kultuurinõunik Heli Lints)

Kolmapäeval, 25. mail

 • puhkusel on info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill (23.05-09.06) ja arendusosakonna juhataja Ott Valdma
 • õppepuhkusel on keskkonnaspetsialist Anna-kaia Kikkas ja lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa
 • kultuurinõunik Heli Lints ERMÜ koosolekul Türil
 • kell 9-13 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhtaja Lea Laurits, osavallavanema k.t Maiu Haljas, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallasekretär Maigi Linna ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 13.30-16.00 vallavanem Meelis Välis Matsalu Veevärk aktsionäride üldkoosolekul Raplas

Neljapäeval, 26. mail 

 • puhkusel on info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill (23.05-09.06) ja arendusosakonna juhataja Ott Valdma
 • kodanikke ei võta vastu  maakorralduse spetsialist Greta Zavitskaja, sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego (koolitusel), keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas (õppepuhkusel), lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa (õppepuhkusel)
 • kell 9-15 kultuurinõunik Heli Lints HARNO seminaril Raikkülas
 • kell 930-13-30 abivallavanem Villu Karu maakonna digistreteegia nõukoja koosolekul
 • kell 11.30-12.30 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 15-16 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril

Reedel, 27. mail  

 • puhkusel on info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill (23.05-09.06), finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu (25.05-31.05; asendab Tiina Schleicher)  ja arendusosakonna juhataja Ott Valdma (23.05-31.05)
 • õppepuhkusel on keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas, arendusspetsialist Kirsti Mau ja lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa
 • kell 11-12 haridusnõunik Katri Buht koosolekul

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!