Nädala kava

3.10.22

Esmaspäeval, 3. oktoobril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 7. oktoobrini 
 • kell 9.30-12 abivallavanem Villu Karu kohtumisel ja objektide ülevaatusel Märjamaal ja Lauknas
 • kell 15-16.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 16.30-17.30 vallavanem Meelis Välis koosolekul Kivi-Vigalas

Teisipäeval, 4. oktoobril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 7. oktoobrini 
 • teedespetsialist Anneli Urbel õppepuhkusel
 • kell 11.30-14 vallavanem Meelis Välis koosolekul
 • kell 13-15.30 ei toimu arendusspetsialisti Kirsti Mau vastuvõttu
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis maakondliku kriisikomisjoni koosolekul
 • kell 14.30-17 haldusosakonna juhataja Margus Vaher ning info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill maakondliku kriisikomisjoni koosolekul Raplas

Kolmapäeval, 5. oktoobril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 7. oktoobrini 
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa koolitusel Pärnus
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, osavalla vanema asendaja Maiu Haljas, vallasekretär Maigi Linna ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 14-15 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul
 • kell 17-18 vallavanem Meelis Välis koosolekul

Neljapäev, 6. oktoobril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 7. oktoobrini 
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa koolitusel Pärnus
 • ei toimu arenduspsetsialisti Kirsti Mau vastuvõttu
 • kell 10.15-17 vallavanem Meelis Välis ja abivallavanem Villu Karu Raplamaa majandusfoorumil
 • kell 18-21 vallavanem Meelis Välis kohtumisel Raseiniai delegatsiooniga Ruunawere Postimõisas

Reedel, 7. oktoobril

 • kultuurinõunik Heli Lints puhkusel 7. oktoobrini 
 • kell 15.30-18.30 vallavanem Meelis Välis õpetajatepäeval Raplas
 • kell 20-23 vallavanem Meelis Välis kohtumisel Raseiniai delegatsiooniga

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!