Nädala kava

5.12.22

Esmaspäeval, 5. detsembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • andmekaitse- ja personalipsetsialist Evi Rooda puhkusel 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • kell 9.30-13 kultuurinõunik Heli Lints kultuuritöötajate nõupidamisel Haimre rahvamajas
 • kell 12-17 keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas ringmajanduse konverentsil Raplas
 • kell 13-14 vallavanem Meelis Välis kriisikomisjoni (RKK) e-istungil
 • kell 15.15-17 vallavanem Meelis Välis ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer hariduskomisjoni koosolekul

Teisipäeval, 6. detsembril

 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego puhkusel 6. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • andmekaitse- ja personalipsetsialist Evi Rooda puhkusel 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • teedespetsialist Annika Urbel õppepuhkusel 
 • kell 11-14 ei toimu abivallavanema Villu Karu vastuvõttu, temaga saab ühendust e-posti teel villu.karu@marjamaa.ee
 • kell 13.30-16.30 keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Kikkas Raplamaa kliima- ja energiakava arutelul Raplas
 • kell 14-17 abivallavanem Villu Karu Raplamaa kliima- ja energiakava arutelul Raplas

Kolmapäeval, 7. detsembril

 • andmekaitse- ja personalipsetsialist Evi Rooda puhkusel 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 11. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, Vigala osavallavanema kt Maiu Haljas, vallasekretär Maigi Linna ja volikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 14-16 vallavanem Meelis Välis koolitusel
 • kell 17-18.30 vallavolikogu sekretär Janika Liländer sotsiaalkomisjoni koosolekul
 • kell 18-19.30 vallavanem Meelis Välis Laste- ja noorte sihtkapitali vastuvõtul Märjamaa rahvamajas

Neljapäev, 8. detsembril

 • andmekaitse- ja personalipsetsialist Evi Rooda puhkusel 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 11. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-10.30 kultuurnõunik Heli Lints RAKULKO koosolekul veebis
 • kell 14-17 abivallavanem Villu Karu Raplamaa roheseminaril Raplas

Reedel, 9. detsembril

 • andmekaitse- ja personalipsetsialist Evi Rooda puhkusel 23. detsembrini (asendab Maigi Linna)
 • sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego õppepuhkusel 11. detsembrini (asendab Egela Eensalu)
 • kell 9-12 vallavanem Meelis Välis koosolekul

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 12.11.2022