Märjamaa valla kriisistaap

16.03.23

 

Staap Nimi Ametinimetus telefon e-posti aadress
pealik Triin Matsalu Märjamaa vallavanem 5359 8484

triin.matsalu@marjamaa.ee

pealiku abi Margus Vaher Märjamaa
Vallavalitsuse
haldusosakonna
juhataja
5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee
pealiku abi Villu Karu Märjamaa Vallavalitsuse abivallavanem 5620 5403 villu.karu@marjamaa.ee
kommunikatsiooni juht Tiina Gill

Märjamaa Vallavalitsuse
info- ja välissuhete spetsialist

5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee
liige Anna-Kaia Kikkas Märjamaa
Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
5668 8591 anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee
liige Allan Riisenberg Järvakandi ja Märjamaa
komandopealik
5860 7172
5860 7172
allan.riisenberg@rescue.ee
liige Veiko Ülejõe MTÜ Laukna Pritsumeeste Selts juhatuse liige 5624 4084 veiko.ulejoe@gmail.com
liige  Gert Kalmiste Rapla
politsejaoskonna
piirkonnapolitseinik
5326 7181 gert.kalmiste@politsei.ee
liige Aavo Väli Kaitseliidu
Märjamaa Üksikompanii
pealik
525 6722 aavo.vali@gmail.com
liige Meelis Grišin AS
Matsalu Veevärk
tootmisjuht
5693 9363 meelis@matsaluvv.ee
liige Urmas Kristal Märjamaa
Valla
Külavanemate
Ühenduse
esindaja
5349 7987 urmas.kristal@marjamaa.ee
liige Marge Viska Märjamaa Vallavalitsuse
sotsiaalosakonna
juhataja
5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee
liige Maiu Haljas

Vigala Osavallavalitsus
osavallavanem

525 8919 maiu@vigala.ee
liige Gert Laidsaar Märjamaa Vallavalitsuse majandusspetsialist 5301 0162 gert.laidsaar@marjamaa.ee

 

NB!
SIDEÜHENDUSE PUUDUMISEL KOGUNEB KRIISISTAAP ÜHE TUNNI JOOKSUL PEALE KRIISIOLUKORRA VÄLJAKUULUTAMIST MÄRJAMAA VALLAVALITSUSE KABINETIS 21 (Tehnika 11, Märjamaa alev, Rapla maakond).

Toimetaja: TIINA GILL
12.01.23
Toimetaja: TIINA GILL