Nädala kava

16.08.22

Esmaspäeval, 15. augustil

 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel 28. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel 19. augustini (asendab Lea Laurits)
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa puhkusel 28. augustini (asendab Maiken Kask)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 19. augustini
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel 26. augustini (asendab Eneli Rego)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 19. augustini
 • osavalla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi puhkusel 19. augustini
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel (asendavad Evi Rooda ja Taavi Mölder)
 • kell 16-17 vallavanem Meelis Välis koosolekul

Teisipäeval, 16. augustil

 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel 28. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel 19. augustini (asendab Lea Laurits)
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa puhkusel 28. augustini (asendab Maiken Kask)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 19. augustini
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel 26. augustini (asendab Eneli Rego)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 19. augustini
 • osavalla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi puhkusel 19. augustini
 • kell 16-18.30 vallavanem Meelis Välis vallavolikogu istungil

Kolmapäeval, 17. augustil

 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel 28. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel 19. augustini (asendab Lea Laurits)
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa puhkusel 28. augustini (asendab Maiken Kask)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 19. augustini
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel 26. augustini (asendab Eneli Rego)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 19. augustini
 • osavalla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi puhkusel 19. augustini
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel 22. augustini (asendavad Evi Rooda ja Taavi Mölder)
 • kell 9-12 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Villu Karu, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, osavallavanema kt Maiu Haljas, vallasekretär Maigi Linna ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer)

Neljapäev, 18. augustil 

 • IT-spetsialist Ardo Tilk puhkusel 11. augustini
 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel 28. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel 19. augustini (asendab Lea Laurits)
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa puhkusel 28. augustini (asendab Maiken Kask)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 19. augustini
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel 26. augustini (asendab Eneli Rego)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 19. augustini
 • osavalla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi puhkusel 19. augustini
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel 22. augustini (asendavad Evi Rooda ja Taavi Mölder)
 • maakorralduse spetsialist Greta Zavistkaja puhkusel 22. augustini

Reedel, 19. augustil

 • juhtivraamatupidaja Reet Averin puhkusel 28. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher puhkusel 22. augustini (asendab Lembe Lindsalu)
 • pearaamatupidaja Enna Ots puhkusel 19. augustini (asendab Lea Laurits)
 • lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa puhkusel 28. augustini (asendab Maiken Kask)
 • järelevalvespetsialist Liina Valler puhkusel 22. augustini
 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu puhkusel 26. augustini (asendab Eneli Rego)
 • arendusspetsialist Kirsti Mau puhkusel 19. augustini
 • osavalla sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi puhkusel 19. augustini
 • vallasekretär Maigi Linna puhkusel 19. augustini (asendavad Evi Rooda ja Taavi Mölder)
 • maakorralduse spetsialist Greta Zavistkaja puhkusel 22. augustini
 • kell 11-12 vallavanem Meelis Välis koosolekul

 

Toimetaja: TIINA GILL

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!