Märjamaa valla arengukava 2018-2030

Valla arengukava avalik väljapanek

16.08.23

Märjamaa Vallavolikogu 15. augusti 2023. aasta protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 28. august 2023. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev. Avalik arutelu toimub 28. augustil 2023 kell 16.00 Märjamaa Vallavalitsuse koosolekute ruumis.

Toimetaja: TIINA GILL
20.06.23
Toimetaja: TIINA GILL

Valla arengukava avalik väljapanek

17.08.22
Märjamaa Vallavolikogu 16.augusti 2022.a protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 31. august 2022. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev.
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

26.08.21

Märjamaa Vallavolikogu 24. augusti 2021 protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. 

Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 8. september 2021. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev. Avalik arutelu toimub 7. septembril 2021.a kell 16.00 Märjamaa Vallavalitsuse koosolekute ruumis.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon

31.08.21

Märjamaa Vallavolikogu kinnitas 17.11.2020 määrusega nr 107 Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni. 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

28.09.20

Märjamaa Vallavolikogu 22. septembri 2020 protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. 

Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 07. oktoober 2020. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev.


Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uue redaktsiooni eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

28.08.19

Märjamaa Vallavolikogu 27. augusti 2019 protokollilise otsusega  on suunatud avalikule väljapanekule Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks määrati 11. september 2019. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik esitada arengukava täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressile: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse postiaadressile Tehnika 11, Märjamaa alev.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava 2018-2030

8.11.18
Märjamaa Vallavolikogu 15.10 2018 määrusega nr 42 kehtestati Märjamaa valla arengukava aastateks 2018-2030. 
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava

26.06.18
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla arengukava ülevaatamise ja muutmise menetluse algatamine

19.05.16

TEADE!

Märjamaa Vallavolikogu algatas maikuu istungil Märjamaa valla arengukava 2010-2025 ülevaatamise ja muutmise menetluse.

Muudatusettepanekuid saab esitada 06. juunini  2016.a (kaasa arvatud) Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga: marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal  aadressile Tehnika 11 78304 Märjamaa alev.

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 kehtiv redaktsioon koos investeeringute kavaga ning vallavalituse poolt esitatud  investeeringute kava muudatusettepanekud ja seletuskiri  on kättesaadav http://marjamaa.kovtp.ee/et/arengukavad.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla arengukava 2010-2025 täiendatud redaktsiooni avalik väljapanek

19.06.15

Märjamaa Vallavolikogu 16.06.2015 protokollilise otsusega on suunatud Märjamaa valla arengukava 2010-2015 täiendatud ja muudetud redaktsioon avalikule väljapanekule. Muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks on määratud 27. juuli 2015.  

Ettepanekud palume esitada e-postile marjamaa@marjamaa.ee või paberkandjal vallavalitsuse aadressile Tehnika 11 Märjamaa alev.

Arengukava, arengukava lisaks olev investeeringute kava 2015-2019.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 ülevaatamise ja muutmise menetluse algatamine

23.04.15

Märjamaa Vallavolikogu algatas 21. aprillil 2015 Märjamaa valla arengukava 2010 – 2025 ülevaatamise ja muutmise menetluse.
Muudatusettepanekud palume esitada kirjalikult hiljemalt 18. maiks 2015.a Märjamaa Vallavalitsusele (aadressile: Tehnika 11; 78304 Märjamaa alev või e-kirjaga marjamaa@marjamaa.ee).
Arengukava kehtiv terviktekst:  https://www.riigiteataja.ee/akt/426022015032

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 ülevaatamine ja muutmine veebruaris 2015

23.04.15

Märjamaa Vallavalitsus esitas vallavolikogu 20. jaanuari 2015 istungile Märjamaa valla arengukava 2010-2025 lisa "Investeeringute kava 2014-2018" muutmise eelnõu. 
Ettepanekud eelnõusse on oodatud kuni 02. veebruarini 2015 (kaasa arvatud). 
-
Investeeringute kava muutmise eelnõu
- Eelnõu seletuskiri

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 ülevaatamine ja muutmine 2014. aastal

21.04.15

Märjamaa Vallavolikogu algatas 18.02.2014 Märjamaa valla arengukava 2010-2025 üle vaatamise ja muutmise menetluse. Muudatusettepanekud esitati 18. märtsiks 2014. Toimusid hariduse ja kultuuri- ning spordivaldkonna arengupäevad. Märjamaa Vallavalitsus esitas arengukava täiendatud redaktsiooni volikogu 18. juuni istungile I lugemisele. Volikogu otsustas arengukava täiendatud redaktsiooni saata avalikustamisele ning kõikide asjast huvitatute ettepanekud (kirjalikult koos põhjendustega) olid oodatud Märjamaa Vallavalitsusse hiljemalt 28. juuliks 2014 (kaasa arvatud). Volikogu kinnitas arengukava uue redaktsiooni 19.08.2014 istungil.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla arengukava 2010-2025 uue redaktsiooni ja eelarvestrateegia 2014-2017 menetlemine

11.04.16

17. septembri 2013. a. istungil võttis  Märjamaa Vallavolikogu vastu Märjamaa valla arengukava 2010-2025  uue redaktsiooni eelnõu ja otsustas selle saata avalikule väljapanekule.

Muudatusettepanekuid eelnõu kohta sai esitada kuni 3. oktoobrini 2013. Samaks kuupäevaks oodati ettepanekuid ka Märjamaa valla eelarvestarteegia 2014-2017 kohta.

Tutvu esitatud ettepanekutega ja vallavalitsuse seisukohtadega esitatud ettepanekute suhtes. Majandus- ja eelarvekomisjon toetas vallavalitsuse seisukohti.

Arengukava uue redaktsiooni ja eelarvestrateegia kinnitamine on kavas volikogu 15. oktoobri 2013.a istungil.

Toimetaja: TIINA GILL