Kiirabi. Pääste. Politsei

24.03.23

 Lääne Prefektuuri Rapla politseijaoskonna Märjamaa konstaablipiirkond
Sauna 1a, Märjamaa 78302

Piirkonnavanem: Jaan Sildoja, tel 489 2908, 5303 6804, jaan.sildoja@politsei.ee

Piirkonnapolitseinikud:
Gert Kalmiste, tel 612 3516, 5326 7181, gert.kalmiste@politsei.ee 
Kaspar Rodes, tel 612 3517, 5347 4415, kaspar.rodes@politsei.ee 
Aire Havakats, tel 5770 5357, aire.havakats@politsei.ee

Politsei vihjetelefonid ja meiliaadressid

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest k. a narkovihjed telefonidel: 444 6555 või e-posti aadressil laane.vihje@politsei.ee
Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000.
Politsei- ja Piirivalveamet

Abipolitseinikena tegutsevad Märjamaa vallas: Jaak Kirsipuu, Rait Roosileht, Agu Raadik, Illar Aruksaar, Mati Mäe, Mati Viin (Vigala osavald), Marne Rego (Vigala osavald), Jaan Kuusik (Vigala osavald) ja Ilona Pappe (Vigala osavald).

PÄÄSTEKESKUS
Lääne-Eesti Päästekeskuse Märjamaa päästekomando

Pärnu mnt 32, Märjamaa 78301
Tel 482 1212
Päästeamet 
 

Toimetaja: TIINA GILL

Turvavalveteenus

24.03.23
Märjamaal osutab ööpäevaringset turvavalveteenust Forus Security AS 
Märjamaa patrulli tel 523 5806
Kontaktid 
Toimetaja: TIINA GILL

Korstnapühkijad

24.03.23

Korstnapühkija Tarmo Vain
Telefon 510 4961
e-post: vaint@hot.ee

Korstnapühkija Raido Kuljus
Telefon 5190 4129
e-post: ruccczzz@gmail.com

Korstnapühkija Kalle Kallaste/OÜ Korstnahooldus
Telefon 5333 0556
e-post: kalle.kallaste@mail.ee 
 

Toimetaja: TIINA GILL

Fekaalivedu

24.03.23
FEKAALIVEDU teostab Laanekate OÜ, reg nr.12148759
Telefon 5349 7987 - Urmas Kristal 
Toimetaja: TIINA GILL

Küttesüsteemide eksperthinnangud

24.03.23

Eksperthinnangu andmise kompetents
RAIVO KOPPEL
Pottseppmeister tase 5
Kutsetunnistus nr 120790

Kontakttelefon 5451 4881
info@ahjumaailm.ee
Koduleht

Toimetaja: TIINA GILL

Sülemi abi

24.03.23

Mis on mesilassülem?
Mesilassülem on tarust lahkunud ja oma uude elukohta teel olev mesilaste kogum. Enamasti teevad nad vahepeatuse, kobardudes kuhugi puu või põõsa oksa külge, et jõudu koguda, ööd veeta või alanud vihma ajaks varjus olla. Mõne tunni, vahel ka paari päeva jooksul lendab sülem edasi.  Valdav osa sülemiperesid meie kliimas vastu ei pea. Samuti ei sobi inimestele enamasti mesilaste elukohavalik, on siis selleks tuulekast, sein, vahelagi, korstnalõõr. 

Millest informeerida mesinikku sülemist teavitamisel?
Sülemi täpne asukoht (lähim aadress) ning kohapealne kontaktisik, kes saab vajadusel sülemi kohapeal ette näidata. Kindlasti palun anda teada, kus sülem paikneb (majakorsten, puu, põõsas vms), kui kõrgel see asub ning millised takistused on sülemile ligi pääsemisel.

Sülemi suurus: väike (apelsinisuurune või väiksem), keskmine (apelsinist võrkpallini) või suur (suurem kui võrkpall). Samuti, millal sülemit esimest korda märgati.

Kellele helistada?
Helistada saab  mesinikule Toivo Kratt numbril 5068326, kes on ka ühtlasi Maaelu Edendamise Sihtasutuse mesinduse valdkonna konsulent ja mentor. Soovi ja huvi korral saab tema käest mesilaste ja nende pidamise kohta rohkem teada.

Toimetaja: TIINA GILL

Rapla Kaitseliit, Naiskodukaitsjad, Kodutütred ja Noored Kotkad

24.03.23

  

 

 

  

 

 


  

 


 

Toimetaja: TIINA GILL