Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital

1.07.22

Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital moodustati Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 47. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada ning tunnustada Märjamaa valla andekaid lapsi ja noori.

Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse:

1) Märjamaa valla elanike registrisse kantud õpilasi,
2) kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.
 

Sihtkapitali tegevust juhib Märjamaa Vallavolikogu moodustatud 7-liikmeline nõukogu. Sihtkapitali nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks vähemalt ühel korral aastas. Teade konkursi  väljakuulutamisest avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja Märjamaa valla veebilehel. 

Praeguse sihtkapitali eelkäijaks on endise Märjamaa valla 2006.a moodustatud analoogne sihtkapital.  Alates maist 2014 on sihtkapitalil Anne Aaspõllu kujundatud logo, mis kujutab sihkapitali kui hooandjat. Seda kasutatakse ka 2018.a loodud sihtkapitali logona. 

 

enlightened Annetused sihtkapitalile on oodatud Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole
EE 411 010 802 004 561 005 (SEB) või EE 122 200 001 120 076 243 (Swedbank).
Selgituses palume kindlasti kasutada märksõna SIHTKAPITAL.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Sihtkapitali nõukogu

16.11.22

Sihtkapitali nõukogu on kinnitatud Märjamaa Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 42, muudetud 27.09.2022 otsusega nr 74.

Nõukogusse kuuluvad: 

Nõukogu esimees: Ülle Rämo (osavallakogu nimetatud liige; valitud nõukogu esimeheks nõukogu 08.11.2022 koosolekul)
Liikmed:
Darja Lehtsalu  (volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige)
Õnne Pajur (volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige)
Eneli Niinemäe (Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse nimetatud liige)
Maiu Linnamägi (Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu nimetatud liige)
Riina Meidla (Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu nimetatud liige)
Meelis Välis (vallavalituse nimetatud liige)

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER