Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital

1.07.22

Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital moodustati Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 47. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada ning tunnustada Märjamaa valla andekaid lapsi ja noori.

Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse:

1) Märjamaa valla elanike registrisse kantud õpilasi,
2) kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.
 

Sihtkapitali tegevust juhib Märjamaa Vallavolikogu moodustatud 7-liikmeline nõukogu. Sihtkapitali nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks vähemalt ühel korral aastas. Teade konkursi  väljakuulutamisest avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja Märjamaa valla veebilehel. 

Praeguse sihtkapitali eelkäijaks on endise Märjamaa valla 2006.a moodustatud analoogne sihtkapital.  Alates maist 2014 on sihtkapitalil Anne Aaspõllu kujundatud logo, mis kujutab sihkapitali kui hooandjat. Seda kasutatakse ka 2018.a loodud sihtkapitali logona. 

 

enlightened Annetused sihtkapitalile on oodatud Märjamaa Vallavalitsuse arvelduskontole
EE 411 010 802 004 561 005 (SEB) või EE 122 200 001 120 076 243 (Swedbank).
Selgituses palume kindlasti kasutada märksõna SIHTKAPITAL.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Valla Laste ja Noorte Sihtkapitali avalik konkurss stipendiumi taotlemiseks

27.01.22

Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse Märjamaa valla elanike registrisse kantud õpilasi või  kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.

(Märkus: sportlike saavutuste eest alates vanuseklassist U15 tunnustatakse noori Märjamaa valla spordivaldkonna parimate tunnustamise korra alusel ning selleks esitatakse taotlused Märjamaa Vallavalitsusele 15. jaanuariks.)

Taotlusi konkursile võivad esitada kõik isikud. Vormikohane kirjalik taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitali nõukogule kas e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressile marjamaa@marjamaa.ee pealkirjaga „Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital" või paberkandjal aadressil Märjamaa Vallavolikogu, Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304 Rapla maakond.

Taotlus tuleb sihtkapitali nõukogule esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2022.

Sihtkapitali korraga on võimalik tutvuda Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/laste-ja-noorte-sihtkapital või Märjamaa vallavalitsuse kantseleis.

Küsimuste korral pöörduge volikogu sekretäri poole telefonil 5860 3272 või e-posti janika@marjamaa.ee

TAOTLUSVORM (paberil)

TAOTLUSE E-VORM

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Sihtkapitali nõukogu

4.02.22

Sihtkapitali nõukogu on kinnitatud Märjamaa Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 42.

Nõukogusse kuuluvad: 

Nõukogu esimees: Katri Buht (vallavalituse nimetatud liige; valitud nõukogu esimeheks nõukogu 03.02.2022 koosolekul)
Liikmed:
Darja Lehtsalu  (volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige)
Õnne Pajur (volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige)
Eneli Niinemäe (Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse nimetatud liige)
Maiu Linnamägi (Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu nimetatud liige)
Riina Meidla (Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu nimetatud liige)
Ülle Rämo (osavallakogu nimetatud liige)

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER