Märjamaa valla lasteaiad

19.05.21

Kasti-Orgita Lasteaed
Koduleht
Orgita, Märjamaa vald, 78313 Raplamaa

Kivi-Vigala Põhikooli Lasteaed Pääsulind
Lasteaia 3, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa

Märjamaa Lasteaed Pillerpall 
Koduleht
Pärna 1, Märjamaa, 78301 Raplamaa

Sipa-Laukna Lasteaed 
Sipa, Märjamaa vald, 78102 Raplamaa

Valgu Põhikooli lasteaed 
Koduleht
Valgu, Märjamaa vald, 78204 Raplamaa

Vana-Vigala Lasteaed
Lauluväljaku 2, Vana-Vigala, Märjamaa vald, 78003 Raplamaa

Varbola Lasteaed-Algkool 
Koduleht
Varbola, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa

Lasteaedade teeninduspiirkonnad (Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2018 määrus nr 51) 

KOHATASU. Alates 1. septembrist 2018 on kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Kui perest käib lasteaias enam kui üks laps, on ette nähtud soodustused.

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord. TAOTLUSE PABERVORM  TAOTLUSE E-VORM

 

ELEKTROONILINE LASTEAIAJÄRJEKORRA REGISTER

Järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev. Kui vanem on esitanud mitmesse lasteaeda, siis tehakse registrikanne kõige varasema taotluse alusel. Taotlused on grupeeritud kooliaastakäikude viisi ja omakorda vastavalt aastale, mil sooviti lasteaiakohta. Kes on soovinud varem ja ei ole saanud, need on automaatselt arvatud järgmise aasta nimekirjadesse. Lapsevanem saab (teades lapse isikukoodi) jälgida, mitmes tema laps järjekorras on. Number 1 näitab esimest eelistust, number 2 teist jne. Järgmiseks õppeaastaks rühmade komplekteerimine toimub suvel.

Lingi aadress on www.soft.sepeks.ee/marjamaa

Toimetaja: TIINA GILL

Valvelasteaiad 2024. aasta suvel

5.02.24

Märjamaa valla valvelasteaedade töötamise ajad 2024. aastal on järgmised: 

  1.  Kasti-Orgita Lasteaed Orgita maja 01.07.-05.07.2024
  2.  Märjamaa lastehoid Mürakarud 08.07.-26.07.2024
  3.  Märjamaa Lasteaed Pillerpall 29.07.-02.08.2024

 

Lapsevanematel, kes soovivad kasutada valvelasteaeda, palun esitada kirjalik taotlus Märjamaa Lasteaed Pillerpalli direktorile (lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee) ja/või Kasti-Orgita Lasteaia direktorile (direktor@kastiorgita.ee) hiljemalt 15. märtsiks 2024.

Taotlus Lastehoid Mürakarud juhatajale (airi@lastehoid.ee) hiljemalt 15. maiks 2024 näidates, mis nädalal/nädalatel soovitakse lapsehoidu: 08.-12.07, 15.-19.07, 22.-26.07.


Märjamaa valla valvelasteaiad 2024. aasta suvel. Kasti-Orgita Lasteaed Orgita maja 01.07.-05.07.2024, Märjamaa lastehoid Mürakarud 08.07.-26.07.2024, Märjamaa Lasteaed Pillerpall 29.07.-02.08.2024.

Toimetaja: TIINA GILL