Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 – 2034

18.02.22
Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022-2034 on kinnitatud Märjamaa Vallavolikogu 15.02.2022 määrusega nr 7.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028

5.03.19

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  muudetud ja kaasajastatud redaktsioon aastateks 2017-2028 (kinnitatud volikogu 19.02.2019 määrusega nr 58)
* ÜVK arendamise kava 2017-2028 uus redaktsioon koos lisadega

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Vigala valla (osavalla) ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2012-2024

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027

30.12.15

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  muudetud ja kaasajastatud redaktsioon aastateks 2015-2027 (kinnitatud 15.12.2015 määrusega nr 46; jõust. 02.01.2016.)

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026

2.06.14

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 muudetud ja kaasajastatud redaktsioon aastateks 2014-2026 (kinnitatud 20.05.2014 määrusega nr 13; jõustunud 01.06.2014)

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024

11.04.16

Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024 kinnitati Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2012 määrusega nr 80. 

Arendamise kava dokumendid:

ÜVK arendamise kava aastateks 2012-2024 

Terviseameti 14.03.2012 kooskõlastus
Keskkonnaameti 14.03.2012 kooskõlastus

Toimetaja: TIINA GILL

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2004

11.04.16

Märjamaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
Bilansi prognoos
Eeldused
Kasumiaruande prognoos
Müüdavate koguste ja tariifide prognoos
Rahavoo prognoos 
Soovituslik vee-ettevõtte struktuur Matsalu ja Läänesaarte alamvesikondades
SWOT analüüs vee-ettevõtete loomiseks 
Vee ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonna keskmise sissetuleku suhtes

Toimetaja: TIINA GILL