Valgu mõis

1.07.22
Valgu mõis 19.10.2018. Foto: Tiina Gill
 
Valgu mõisast (saksa k Walck) on esmateateid 1280ndatest aastatest, mil ta kuulus Farensbachidele (Varnsbekedele). Mõis on kuulunud Wrangellide, Lodede, Budbergide, Staalide ja Uexküllide perekondadele. 1886-1920 maareformini oli mõis Pilar von Pilchaude perekonna valduses.

1810.-1820. aastatel ehitati kahekorruseline klassitsistlik härrastemaja, mida ehtis kuuesambaline portikus. Kõrge kelpkatusega hoone ehteks oli fassaadil asunud kuue joonia sambaga massiivne portikus. 1905. aasta mässu ajal mahapõletatud hoone taastati lameda hädakatusega (mis on alles tänini) ja ilma portikuseta. Mõisa viimane omanik oli Theodor Baron Pilar von Pilchau, kelle kätte jäi mõisasüda kuni 1939. aastani. Algselt oli taastatud hoones kasutusele võetud vaid esimene korrus, algsest madalamate akendega taastatud teine korrus võeti kasutusele kooli ajal. Mõisahoone ostis vald temalt kooli jaoks 1938. aastal.
 

Mõisahoones asub praegu Valgu Põhikool, hoone parempoolsesse otsa on kooli tarbeks tehtud väike juurdeehitus. Säilinud on ka mitmeid kõrvalhooneid.

Erilist tähelepanu väärib kaunis ja liigirohke mõisapark.

Valgu mõis Eesti mõisaportaalis 
Valgu mõis kultuurimälestiste registris
 


Valgu mõis 2008. a talvel. Foto: Riho VjatkinValgu mõisa park 19.10.2018. Foto: Tiina Gill

Vaata ka Valgu Põhikool

Toimetaja: TIINA GILL