MEPÜ põhikiri

6.03.19
MTÜ Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse põhikiri on kinnitatud 25.04.2000, põhikirja on muudetud üldkoosoleku otsusega 04.03.2010 ja 02.05.2013 .
PÕHIKIRI
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER