Avaste mägi; Avaste astang

4.07.22


Avaste mägi. Foto: Anne Aaspõllu

Avaste mägi on 23,9-meetrise absoluutkõrgusega seljandik Märjamaa valla edelaosas. Mägi on võetud 1973. aastal kaitse alla.

Seljandik hõlmab 2 ruutkilomeetrit ning sinna ulatuvad Avaste ja Kausi küla.

Mäe lääne- ja põhjapoolsed nõlvad on järsud ning moodustavad kulunud katkematu 3,3 km pikkuse astangu (Avaste astang), mille maksimaalne suhteline kõrgus ulatub 13 meetrini. Huviväärsed on siin-seal astangusse lõikuvad väikesed sälkorud. Avaste mäe astanguline nõlv on looduskaitse all. Avaste astang on Lääne-Eesti klindi sisemaapoolsemaid lõike.

Olemuselt on Avaste mägi Siluri ajastust pärit korallrahu, moodustudes tänapäeval Jaani lademe dolomitiseerunud merglist, mis allub hästi vee murendavale toimele. Avaste mägi kerkis maakerke tagajärjel Läänemere nõos olnud Antsülusjärvest laiuna, mille ühe kaldavööndi moodustas rannaastang. Hilisema maakerke tagajärjel meri eemaldus ning laid kasvas mandri külge.

Avaste mägi erineb pinnakatte ja taimestiku poolest tunduvalt muust Märjamaa valla edelaosa tasasest viirsavimaastikust. Mäest läänes paikneb ulatuslik Avaste soo.

Keskkonnaagentuuri infoleht
 

Toimetaja: TIINA GILL

Jädivere paljand

4.07.22

Jädivere paljand  on Siluri ladestu Jaani lademe karbonaatkivimeist koosnev paljand Enge jõe vasakpoolsel kaldal Pallika ja Jädivere külade piiril. Paljandi kõrgus jõe veetasemest on maksimaalselt 4 meetrit ja pikkus üle 100 meetri.

Astang on tekkinud Enge jõe uuristaval toimel Pallika mäe (25,7 meetrit üle merepinna) kirdepoolsesse serva.

Jädivere paljandi suhtes jõe vastaskaldal on maaliline kaitset ja hooldamist vääriv lamminiit.

Aastast 2004 on Jädivere paljand looduskaitsealuse üksikobjektina kaitse all.

Keskkonnaagentuuri infoleht
 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Päärdu paljand

4.07.22

Päärdu paljand on kaitsealune paljand Päärdu külas Päärdu jõe paremal kaldal Tallinn-Pärnu maanteesillast 200 m läänes. Paljandi pindala on 0,4 ha.

Paljand võeti kaitse alla 1981.

Keskkonnaagentuuri infoleht 

 


Paljand pildi paremal küljel õunapuu taga. Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina GillPildistatud 16. juulil 2020. Foto: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Vinguta küla paemurd

4.07.22

19-20 saj. kasutusel olnud karjäär paemurdmiseks ühisomandina kohalike talunike poolt. Põrandataolise põhjaga, kasutati hiljem ka rahvapidude korraldamiseks. Vinguta karjäär on looduskaitse all.

Kaitse alla võeti Vinguta paemurd 1992. aastal kui geoloogiliselt huvitav paljand.
Objekti pindala on 1,2 ha. Keskpuntki koordinaadid: 58°54'6''N, 24°15'48''E

Keskkonnaagentuuri infoleht

 

 

 

 

 


Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL