Kasti mõis

1.07.22

Keskajast pärinevat Kasti mõisat (saksa k Kasty) on emakordselt mainitud 1488. a, mil see oli väljaehitatud kindlustatud vasall-linnusena. 18. saj keskel püstitati kahekorruseline barokne peahoone. 1822. a lasti hoone klassitsismi vaimus ümber ehitada ning püstitati hulk kõrvalhooneid. Kasti krahv von Sievers rajas 1876. a endisesse kõrtsimajja uue ja edumeelse "krahvi kooli," mille tegevust ta ise rahastas. Mõisahoone põletati 1905. a, kuid taastati hiljem. Tänapäeval on mõis eraomanduses.

Eesti mõisaportaal 
Kasti mõis kultuurimälestiste registris


Kasti mõis. Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL