Angasilla hoiuala

4.07.22


Patukahetsustamm Angasilla mäel. Kes august läbi poeb, saavat oma patud andeks.
Foto: Peeter Paunmaa

Angasilla hoiuala asub LoodnaSipa ja Vilta küla maadel kolme lahustükina; pindala 271,8 ha. Asutatud 2006 jõgede ja ojade, lamminiitudeaas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitudepuisniitude, liigirikaste madalsoode, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, puiskarjamaade ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade, aga ka kauni kuldkinga ja eesti soojumika kasvukohtade kaitseks. 

Keskkonnaagentuuri infoleht 
 

Toimetaja: TIINA GILL

Kohatu hoiuala

4.07.22


Kasari jõgi Kohatu hoiualal.

Kohatu hoiuala paikneb Lümandu, Kohatu, Purga, Russalu ja Sipa küla aladel hõlmates maaala suurusega 466,9 ha, sellest veeosa on 33,8 ha. 

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Maastik Kohatu külas. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Konuvere hoiuala

4.07.22


Foto: Enn Raav

Konuvere hoiuala pindala on 123,1 ha, millest veeosa on 18, 3 ha. Hoiuala jääb Konuvere, Jõeaare, Kiilaspere ja Tiduvere küla maadele. 

Konuvere hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjavaesel mullal liigirikaste niitude, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, puisniitude ning saarma (Lutra lutra), hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla- Iganõmme hoiuala

4.07.22

Maidla-Iganõmme hoiuala asub Laukna, Maidla ja Sooniste külade aladel. 
Maidla-Iganõmme hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, liigirikaste madalsoode, lubjakivipaljandite, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade  ning II kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehiku (Thesium ebracteatum) elupaikade kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 

 

 


Pildistatud 16. mail 2018. 

 


Pildistatud 23. mail 2018. Fotod: Tiina Gill


Pildistatud 21. mail 2020. Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Marimetsa-Õmma hoiuala (Raplamaa)

4.07.22


Lao järv Marimetsa-Õmma hoiualal. Foto: Peeter Paunmaa

Marimetsa-Õmma kaitseala asub mitme eraldi tükina Läänemaal ja Raplamaal. Märjamaa vallas asuv hoiuala hõlmab Leevre, Maidla ja Soosalu küla alasid. Hoiuala pindala on 1234,3 ha. 

Marimetsa-Õmma hoiuala kaitse-eesmärk on huumustoiteliste järvede ja järvikute, jõgede ja ojade, rabade, rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, siirde- ja õõtsiksoode, allikate ja allikasoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 Fotod: Anne Aaspõllu. Pildistatud 17.10.2017

Toimetaja: TIINA GILL

Nurtujõe hoiuala

4.07.22


Kevad Nurtujõe hoiualal

Nurtujõe hoiuala pindala on 26,7 ha, millest 1,9 ha on veeosa. Asub Nurtu-Nõlva külas.

Nurtujõe hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Varsakabjad Nurtu jõe ääres. Fotod: Enn RaavPildistatud 10. mail 2020. Foto: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Paeküla hoiuala

4.07.22


Kasari jõgi Mõrastes. Foto: Tiina Gill

Paeküla hoiuala (265,3 ha) asub Urevere, Tolli, Mõraste, Sipa ja Paeküla aladel. 

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Paisumaa hoiuala

4.07.22

Paisumaa hoiuala asub Nääri, Paisumaa, Valgu-Vanamõisa ja Vana-Nurtu küla maadel. Maismaa pindala 227,5 ha, siseveekogude pindala 4,5 ha. 

Paisumaa hoiuala kaitse-eesmärk on järgmiste elupaigatüüpide kaitse: lubjavaesel mullal liigirikkad niidud, lamminiidud, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud, puisniidud, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad, rohunditerikkad kuusikud, puiskarjamaad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad.

Keskkonnaagentuuri infoleht 
 


Pildistatud 25. aprillil 2020. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Pajaka-Vardi hoiuala

4.07.22

Pajaka-Vardi hoiuala pindala on 116,1 ha ning see asub Hiietse, Napanurga ja Russalu külade aladel.
Pajaka-Vardi hoiuala kaitse-eesmärk on liigirikaste madalsoode ja lamminiitude kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Pildistatud 16. mail 2019. Fotod: Tiina Gill.
 

Toimetaja: TIINA GILL

Rahula-Napanurga hoiuala

4.07.22

Rahula-Napanurga hoiuala pindala on 137,1 ha. Paikneb Koluta küla ja Napanurga külade maadel (osa hoiualast jääb Harjumaa aladele Saue valda)
Rahula-Napanurga hoiuala kaitse-eesmärk on niiskuslembeste kõrgrohustute, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade ning eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 

 


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu hoiuala

4.07.22


Palu-karukellad (Pulsatilla patens) Rangu hoiualal

Rangu hoiuala (285,3 ha) asub Sipa, Männiku ja Rangu küla alade.

Rangu hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Puisniit Rangu hoiualal. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Selja-Põdra hoiuala

4.07.22

 

Pildistatud 16.05.2018. Foto: Enn Raav

Selja-Põdra hoiuala pindala on 932 ha. Paikneb Aravere, Jädivere, Mäliste ja Palase küla maadel (osa hoiualast paikneb Pärnumaal).

Kaitsealale ulatub Palase mäe lõunaosa. Kaitseala väärtuseks on vanad puisniidud, väikesed soomassiivid, vanad loodusmetsad, laialehised metsad, kuusikud, soovikumetsad. Alal kasvab ka käpaline kaunis kuldking (Cypripedium calceolus).

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Kuldkingad Selja-Põdra hoiualal. Pildistatud 1. juulil 2020. Foto: Anne Aaspõllu

 

Toimetaja: TIINA GILL

Sulu hoiuala

4.07.22

Sulu hoiuala pindala on 254,2 ha.

Hoiuala loodi selleks, et kaitsta muu hulgas lamminiitusid, puisniitusid, vanasid loodusmetsi, samuti hariliku võldase ja püst-linalehiku elupaikasid.

Keskkonnaagentuuri infoleht

 


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Vardi hoiuala

4.07.22


Pildistatud 16. mail 2018. Foto: Tiina Gill

Pindala 24,4 ha. Vardi hoiuala kaitse-eesmärk on puisniitude, vanade laialehiste metsade ja rohunditerikaste kuusikute kaitse.

Keskkonnaagentuuri infoleht 
 

Toimetaja: TIINA GILL