Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Eelinfot riigikogu valimisteks

7.02.19

3. märtsil toimuvateks riigikogu valimisteks moodustatakse Märjamaa valla haldusterritooriumil viis valimisjaoskonda. Vallasekretär Maigi Linna selgitas, et võrreldes eelmiste valimistega on nende arv vähenenud kümnelt viiele. Vähendamise soovitus on tulnud riigi poolt, arvestades elanike arvu ja valimisaktiivsust piirkondades.  Märjamaa valimisjaoskonnaga on nüüd liidetud Haimre piirkond ja Orgita ning Pühatu, Riidaku ja Kõrvetaguse küla. Liidetud on Sipa ja Laukna valimisjaoskond  ning Vana-Vigala valimisjaoskond teenindab ka Kivi-Vigala ja Teenuse elanikke. Esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval on nn liidetud valimisjaoskondade hääletamisruum Lauknal ja Kivi-Vigalas. Teisel eelhääletamise päeval ja valimiste päeval on asukoht Sipas ja Vana-Vigalas. Kui valla kaugema kandi inimestel on asja Märjamaale, saavad nad eelhääletamise päevil (25.–27.02) rahvamajast läbi käia ja hääletada. Valimisjaoskond on avatud kell 12–20.

Kuna hääletamiskoht võib seekord olla mitmetest inimestest kaugemal, on võimalik hääletuskast koju tellida, kui siiski ise kohale tulla ei saa. Oma soovi saab esitada vallasekretärile või oma piirkonna jaoskonnakomisjonile. Nende täpsed kontaktid toome infolehes ära edaspidi. 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 - Sauna tn 2, Märjamaa alev;

2) valimisjaoskond nr 2 - Rahvamaja, Varbola küla;

3) valimisjaoskond nr 3 - Külakeskuse, Valgu küla;

4) valimisjaoskond nr 4 - Sipa mõis, Sipa küla; Lasteaia, Laukna küla;

5) valimisjaoskond nr 5 - Jaama tn 21, Vana-Vigala küla; Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla.

 

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:

1) valimisjaoskond nr 1;

2) valimisjaoskond nr 5.

 

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valimistel on igal häälel jõud

7.02.19

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt kaart.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla raamatukogus.                         

Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö" märksõna, millega annab palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.  Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas maakonnas avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

 

Priit Vinkel,

riigi valimisteenistuse juht

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER