Staatus: algatatud
ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 32 kehtestati Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut muutva...

Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute detailplaneering

ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 32 kehtestati Vaimõisa külas Paemurrumetsa ja Otsa kinnistute üldplaneeringut muutva...

Staatus: kehtestatud
Staatus: menetluses
Staatus: kehtetuks tunnistatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud
Staatus: kehtestatud