Varbola Rahvamaja

20.03.24

Varbola küla, Märjamaa vald 78203           

Juhataja Piret Linnamägi
Telefon 502 7322
varbola.rahvamaja@marjamaa.ee 
Facebook

Registrikood 75022841

Märjamaa valla rahvamajade teenuste hinnakiri (Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldus 19. juuli 2023  nr 2-1.4/13)

NB! Hinnakirja muudatus (Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldus 13.09.2023 nr 2-1.4/18 Märjamaa vallavalitsuse 19.07.2023 üldkorralduse nr 2-1.4/13 "Märjamaa valla rahvamajade teenuste hinnakiri" muutmine)

 

Kevadine pilt varbola rahvamajast esiplaanil tiik, milles peegeldub hoone ja kaks tamme. Rahvamaja on kollakate seintega kivihoone. Vasakule jääb kahekorruseline osa, millel küljel on 4 akent ülal ja neli all, esiküljel uks koos ühe aknaga vasakul ja teisega paremal, nende kohal neli akent ja nende kohal 1 aken. Honne peasissekäik jääb pildi keskele veidi puude taha. Keskplaanil vasakul on suur tamm.

Toimetaja: TIINA GILL

Sündmused Varbola rahvamajas

22.05.24
  •  Iga kuu esimesel neljapäeval kell 19 mälumänguklubi "Ragistame ajusid".
  • Teatriõhtud 1 kord kuus.

     

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
3.07.24
Koolieelne hoovilaat 18. augustil kell 10-15 Varbola rahvamaja õuel ja sees. Potti ja kotti, salve ja riiulitele, kappi ja koolikotti! Müüa võib kõike. Vajalik eelregistreerimine tel 502 7322 või varbola.rahvamaja@marjamaa.ee. Tule ja kiika laadale!
Toimetaja: TIINA GILL
29.09.23
Toimetaja: TIINA GILL

Huviringid 2023-2024

1.04.24

ESMASPÄEV
18.30 Naisrahvatantsurühm VARBOLA PIIGAD,  juhendab Piret Kunts

TEISIPÄEV
18.30 Naiskoor ASTRA, juhendab Elo Vimm

KOLMAPÄEV
18.30 Naisrahvatantsurühm VARBOLA PIIGAD,  juhendab Piret Kunts

NELJAPÄEV
16.00 Keraamikaring (alates koolieast), juhendab Ingrid Raudsepp. 
18.00 Tervisering 1 kord kuus, juhendab Laina Helenurm

REEDE
18.30 Kangoo jumps, juhendab Elina Ilumets

PÜHAPÄEV
13.00
Loovusring (alates koolieast), juhendab Piret Linnamägi
18.30 Seltskonnatantsuring, juhendab Marko Kiigajaan
 

EAKATE KLUBI saab kokku iga kuu viimasel teisipäeval, juhendab Pille Vanker.

MAALIRING täiskasvanutele saab kokku neljapäeviti üks kord kuus kell 18, juhendab Inga Sule.

MÄLUMÄNGUKLUBI "Ragistame ajusid" iga kuu esimesel neljapäeval.

TERVISERING iga kuu teisel neljapäeval kell 18, juhendab Margit Lensment.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Rahvamajast

15.09.23

Varbola Rahvamaja asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas Tallinn-Pärnu mnt 51. kilomeetril. Varbolat tuntakse kõige rohkem tema iidse linnuse järgi. Varbola linnamägi on kuulus ennekõike selle poolest, et teda pole kunagi vallutatud.

Rahvamaja kuulub ühtsesse kompleksi mõisaaegse aida, kaevumaja ja teomeestemajaga, mis on eravalduses. Aita on omanik asutanud tehnikamuuseumi.

Üks pool Varbola Rahvamajast on ehitatud 1960. aastal endise Vardi mõisa vundamendile. Teine pool, omaaegne sovhoosi kontor, mis on praegu rahvamaja kasutuses, on säilinud mõisa ajast ja selle välisseinal oleval tahvlil märgistatud aastaarvuga 1913. Rahvamajale on välja antud klubi pass ja selle järgi kuulus see pikka aega Varbola sovhoosile. Sovhoosi lõppedes 1992. a läks klubi Märjamaa Vallavalitsuse haldusesse.

Rahvamajas tegutsevad mitmed ringid: eakate rahvatantsuansambel „Kanarbik", tütarlaste ja naiste linetants, lauluansambel, näitering ja laste laulustuudio. Pikki aastaid käib koos ka eakate klubi „Tuluke". Toredaks traditsiooniks on üksteise meelespidamine ja sünnipäevade tähistamine. Tänukirjadega on meeles peetud ja tänatud nii praegusi kui endisi rahvamaja töötajaid ja rahvamaja töös kaasa aidanud firmasid ja kodanikke. Oma panuse selleks on andnud kõik külavanemad.

Majas käivad koos ka seltskonnatantsuhuvilised ning korraldatakse ka kokanduse kursusi.

Vähemalt kord kvartalis peetakse pidusid, mis pelgalt pole vaid tantsuõhtud vaid üles astuvad nii oma maja taidlejad kui ka maakonna taidluskollektiivid ja artistid. Kohal käivad ka vabariigis tuntud artistid. Neil õhtutel pidutsevad koos nii noored kui vanad. Noortele korraldatakse ka diskosid. Jaanipäeva peetakse aga iidses linnuses. Seal toimub ka teisi üritusi, millest populaarseimaks on kujunenud rahvusvaheline üritus „Varbola Puu".

Hea koostöö on Varbola Lasteaed-Algkooliga. Traditsioonilistelt peetakse koos laste lauluvõistlusi, vabariigi aastapäeva, vastlapäeva ja emadepäeva.

Rahvamaja ruume on võimalik üürida välja nii perekondlike ürituste (pulmad, sünnipäevad, juubelid jne) kui ka asutuste tähtpäevade pidamiseks ning seminaride ja konverentside korraldamiseks. Koosolekute jaoks kasutavad maja nii korteriühistud kui mitmed mittetulundusühingud. Ürituste läbiviimiseks saab laenutada ka ilusaid nõusid ja laudlinasid. Meie maja ruumid on päikesepaistelised ja avarad.

Viimastel aastatel on majas tehtud ulatuslikult remonditöid. Vahetatud on aknad ja välisuksed, remonditud väike saal ning külalistetuba, pandud majale uus katus, renoveeritud küttesüsteem. Uuem ja värskem välimus anti ka fuajeele: omal jõu ja olemasolevate vahenditega värviti ruum üle.

TERE TULEMAST MEIE MAJJA!

Uus! Märjamaa valla rahvamajade teenuste hinnakiri (Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldus 19. juuli 2023  nr 2-1.4/13)

Hinnakirja muudatus (Märjamaa Vallavalitsuse üldkorraldus 13.09.2023 nr 2-1.4/18 Märjamaa vallavalitsuse 19.07.2023 üldkorralduse nr 2-1.4/13 "Märjamaa valla rahvamajade teenuste hinnakiri" muutmine)

 

 
 


Fotod: Piret Linnamägi

 

Toimetaja: TIINA GILL