Pillerpalli lasteaed võtab tööle koka

23.05.22

Märjamaa Lasteaed Pillerpall võtab tööle koka (1,0 kohta).

Tööle asumine 1. augustil 2022.

Avalduse palume saata hiljemalt 16. juuniks aadressile Pärna 1, Märjamaa 78302, Raplamaa või e-postiaadressile: lasteaed.pillerpall@marjamaa.ee

Lisainformatsioon lasteaia telefonil 5199 0988

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kuulutame välja konkursi õigusnõuniku ametikohale

10.05.22

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab avaliku konkursi õigusnõuniku vaba ametikoha täitmiseks.

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa  vallavalitsuse (ametiasutuse ja poliitilise organi) ning hallatavate asutuste  juhtide nõustamine õigusalastes küsimustes, valla esindamine kohtus ja notaris, lepingute koostamine ja lepingute projektidele arvamuse andmine, osalemine õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, vallavalitsuse õigusaktide seaduslikkuse kontrollimine  ja muude õigustoimingute tegemine.

Tule kandideerima õigusnõunikuks, Märjamaa Vallavalitsuses ootab Sind põnev väljakutse!

Kandidaadil peaks olema:

 • õigusalane kõrgharidus (magister omandamisel);
 • varasem töökogemus ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest, riigi- ja haldusõigusest ning  haldusmenetlusest;
 • teadmised võlaõigusest, perekonna- ja pärimisõigusest;
 • väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus ning pingetaluvus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles;
 • kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus, põhjalikkus, süsteemne mõtlemine;
 • koostöövalmidus, lahendustele suunatud mõtteviis, algatus- ja vastutusvõime;
 • B kategooria juhtimisõiguse olemasolu

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemis kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris;
 • kogemus esindajana halduskohtu- ja tsiviilkohtumenetluses;
 • kogemus riigihankemenetlusest ja  hangete vaidlustamisest;
 • dokumendihaldusprogrammi Amphora- ja kohtu e-toimiku kasutamisoskus.

 

Pakume: 

 • toetavas meeskonnas mitmekesist ja vastutusrikast tööd ja enesearengut kõigis kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkondades;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses.

 

Vajalikud dokumendid:

 • ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga;
 • kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad avalikku teenistusse võtmise;
 • kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ootame kandideerimiseks vajalikke dokumente Märjamaa Vallavalitsuse aadressile: Tehnika tn 11, Märjamaa 78304 või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee hiljemalt 6. juunil 2022. 

Lisainfo: vallasekretär  Maigi Linna, telefon 5349 7599; e-post: maigi.linna@marjamaa.ee


Toimetaja: TIINA GILL

Kuulutame välja konkursi Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktori vabanevale ametikohale

10.05.22

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktori vabanevale ametikohale.


Nõudmised direktori kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • teadmised kaasaegsest juhtimisest ja kooli kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, pingetaluvus.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda sobivusest tööks Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli direktorina;
 • kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon kooli juhtimisest ja arengust (kuni 2 lk või kuni 3 min videona) ;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

 

Kui tunned, et suudad  Märjamaa valla huviharidusse panustada enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!

Tööle asumise aeg  22. august 2022.

Dokumendid palume esitada  13. juuniks 2022 aadressile: Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa 78301 või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainformatsioon:
haridusnõunik Katri Buht, tel 5900 9501 


Toimetaja: TIINA GILL

Kuulutame välja konkursi Kivi-Vigala põhikooli direktori ametikohale

10.05.22

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kivi-Vigala põhikooli direktori ametikohale.

Kivi-Vigala Põhikool on Märjamaa valla väikekool, kus tagatakse turvaline õpikeskkond ja hoitakse kooli traditsioone ning viiakse edasi kohalikku pärimuskultuuri.


Nõudmised direktori kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • valmisolek lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime, organiseerimisvõime, pingetaluvus.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasoovi ja põhjendusega enda sobivusest tööks Kivi-Vigala Põhikooli direktorina;
 • kvalifikatsiooninõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon kooli juhtimisest ja arengust (kuni 2 lk või kuni 3 min videona) ;
 • konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Kui tunned, et suudad Kivi-Vigala haridusellu panustada enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis tule kandideerima!

Tööle asumise aeg  1. august 2022.

Dokumendid palume esitada  13. juuniks 2022 aadressile: Märjamaa Vallavalitsus, Tehnika 11, Märjamaa 78304 või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainformatsioon: haridusnõunik Katri Buht, tel 5900 9501.


Toimetaja: TIINA GILL

Täitmata ametikohad

10.05.22

Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on täitmata:

 • õigusnõuniku ametikoht..
Toimetaja: TIINA GILL