Võtame teenistusse maakorralduse spetsialisti

13.07.23

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse MAAKORRALDUSE SPETSIALISTI


Maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on  Märjamaa valla territooriumi  maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • Märjamaa valla maakorraldusega seotud menetluste läbiviimine, milleks on kinnisasja jagamise, liitmise, piiride muutmise ja teenindusmaade määramisega seotud tegevuste korraldamine, sundvalduse- ja isikliku kasutusõiguse seadmine ning maareformi läbiviimine (maade ostueesõigusega erastamine, hoonestusõiguse seadmine, kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise korraldamine);
 • maakorraldustoimingute teostamine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;
 • maamaksu andmebaasi täiendamine, korrashoidmine ja haldamine;
 • aadressiandmete korrastamine ja haldamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • erialast haridust  (maakorralduse, geodeesia, geograafia alal);
 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • väga head stressitaluvust;
 • iseseisvust ja  otsustusvõimet;
 • hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõimet;
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
 • eesti keele oskus, tasemel C1;
 • oskust kasutab oma töös tavapärast kontoritarkvara;
 • B-kategooria juhtimisõigust.

 

Kasuks tuleb:

 • erialane kõrgharidus ja eelnev töökogemus ametikoha valdkonnas;
 • orienteerumine tööülesannetega seotud õigusaktides;
 • teenistuskogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • kogemus planeeringute koostamise menetluses ja maakorralduse valdkonnas;
 • dokumendihaldusprogrammi  Amphora Professional, CAD ja GIS tarkvara, andmebaaside  kasutamise oskus
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda ja mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi ja vajadusel erialast väljaõpet
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust ja 5 töövaba päeva palga säilitamisega tervise ja töövõime taastamiseks;
 • teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses täiendavat õppepuhkust kuni 50 kalendripäeva;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.

 

Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist  ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima!

Avaldus/motivatsioonikiri, CV ja  haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 7. augustil 2023 (või varasem kuupäev) Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee. Lisainfo: arendusosakonna juhataja Ott Valdma, tel 5380 5285 ja e-post: ott.valdma@marjamaa.ee


Toimetaja: TIINA GILL