Sünnitoetuse taotlemine

Kirjeldus
Sünnitoetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal või lapsendajal, kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Märjamaa vald ja lapse elukoht on registri andmetel sama, mis toetuse taotlejal ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Märjamaa vallas vähemalt üks aasta vahetult enne lapse sündi.

Lapsevanem, eestkostja või lapsendaja esitab sünnitoetuse taotlemiseks vallavalitsusele vormikohase avalduse 3 kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkmisest arvates.

Sünnitoetuse suurus on 300 eurot.


Kestvus
Sünnitoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab volitatud ametnik kümne tööpäeva jooksul sünnitoetuse taotlemise dokumentide esitamise kuupäevast arvates. Volitatud ametnikul on õigus vajadusel nõuda tõendavaid dokumente.

Sünnitoetus kantakse taotleja arveldusarvele või taotluses märgitud kolmanda isiku arvelduskontole või makstakse välja sularahas kümne tööpäeva jooksul volitatud ametniku otsusest arvates.


Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Mirjam Aasma, mirjam.aasma@marjamaa.ee, tel 489 8851, 5860 2209TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.
 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saate viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad dokumendid: Esitada isikut tõendav dokument

Viide