Vallavalitsuse struktuur

30.03.23

Märjamaa Vallavalitsuse ja Vigala Osavallavalitsuse struktuur alates 01.02.2022.

Ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis on kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 otsusega nr 171  ning muudetud  Märjamaa Vallavolikogu 18.01.2022 otsusega nr 39

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER