Märjamaa staadioni rekonstrueerimine

30.09.22

Märjamaa vald sai Maakondlike arengustrateegiate elluviimise 2021 teotusmeetmest projekti „Rapla maakonna spordiakadeemia toimimiseks vajaliku taristu väljakujundamine - Märjamaa staadioni rekonstrueerimine"  elluviimiseks toetust. Projekti kogumaksumus 760 038,00 eurot, millest toetus 160 000 eurot.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa ujula katuse rekonstrueerimine

30.09.22

Märjamaa vald sai Maakondlike arengustrateegiate elluviimise 2019 teotusmeetmest projekti „Märjamaa ujula katuse rekonstrueerimine" elluviimiseks toetust. Projekti kogumaksumus 129301,07 eurot, millest toetus 80 000 eurot.

Toimetaja: TIINA GILL
18.12.20
Toimetaja: TIINA GILL

Järta tervisespordikeskusesse paigaldati väliinventar

18.12.20

Märjamaa Vallavalitsuse esitas Raplamaa Partnerluskogu kaudu LEADER meetmesse projekti „Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamine ja paigaldamine", mis sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti raames soetati ja paigaldati Järta tervisespordikeskuse territooriumile prügimaja, välikäimlad, infostend ja 3  varjualused koos istepinkide ning lauaga. 

Koostööpartneriks projekti eluviimisel oli RAK Ehitused OÜ


 

 

 

Suur aitäh kõigile, kes aitasid projekti ellu viia!

 
Fotod: Kirsti Mau

Toimetaja: TIINA GILL

Järta tervisespordikeskusesse paigaldatakse väliinventar

18.02.21

Märjamaa Vallavalitsuse esitas 2019. a projekti „Järta tervisespordikeskuse väliinventari soetamine ja paigaldamine" Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, mis sai positiivse rahastamisotsuse.

Projektiga seoses soetati ja paigaldati Järta tervisespordikeskuse territooriumile väliinventar (prügimaja, välikäimlad, infostend, varjualused koos istepinkide ning lauaga). 

 

Projekti toetas Raplamaa Partnerluskogu LEADER meede.

 

Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL

Multifunktsionaalse mini-spordiväljaku ehitus on alanud

29.05.20


Foto: Kirsti Mau

 

Märjamaa valla kaasava eelarve 2018. a rahvahääletusel II-III koha saanud ning rahastamata jäänud multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekti teostamiseks esitas Märjamaa Vallavalitsus projekti Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, kus projekt sai positiivse rahastamisotsuse.

Projekti raames rajatakse Märjamaa Gümnaasiumi territooriumile olemasoleva korvpalliväljaku asemele multifunktsionaalne kunstmurukattega minispordiväljak, kus on võimalik harrastada erinevaid spordialasid, nt  jalgpall, korvpall, võrkpall ja tennis. Projekti eesmärgiks on viia Märjamaa valla laste, noorte ning täiskasvanute sportimise- ja vaba aja veetmise võimalused uuele ja mitmekülgsemaid võimalusi pakkuvale tasemel.

Tänaseks on alustatud ehitustöödega, mida teostab Tiptiptap OÜ. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 31.07.2020. a.

Objekti valmimist toetab Raplamaa Partnerluskogu LEADER meede.

Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20
Toimetaja: TIINA GILL