Menetluses olevad eelnõud

22.09.22

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

-

Märjamaa tänavavalgustus

Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 1 (infopunkt)
1-2.1/107 Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmiseks ja neile teenuste osutamiseks sõlmitud halduslepingu heakskiitmine Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 3
1-2.1/100-EN

Märjamaa valla arengukava ja eelarvestrateegia. II lugemine

Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 4
1-2.1/101-EN Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Laane tn 16 ja Varbola keskus 81 kinnistud) Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 5
1-2.1/102-EN Vallavalitsusele hangete korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine (elektrienergia ja puidupellet) Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 6
1-2.1/103-EN

Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (sõidukite soetus).

Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 7
1-2.1/104-EN Laste ja noorte sihtkapitali nõukogu koosseisu muutmine Vallavalitsus Volikogu 27.09.22 istungil punktina 8
1-2.1/105-EN Külavanema ametisse kinnitamine (Konuvere küla).  Külakoosolekul osalejad/ volikogu esimees Volikogu 27.09.22 istungil punktina 9
1-2.1/106-EN Hariduskomisjoni koosseisu muutmine Hariduskomisjoni esimees Volikogu 27.09.22 istungil punktina 10
-

Arengukava ja eelarvestrateegia I lugemine:
- arengukava tekst;
- investeeringute kava;
- tegevuskava;
- eelarvestrateegia tekst;
- eelarvestrateegia tabelid.

 

Vallavalitsus Volikogu istungil 16. augustil määrati ettepanekute tegemise tähtajaks 31. august 2022.

Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER