Menetluses olevad eelnõud

11.05.23

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/162-EN

Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutumise taotluse kohta

Vallavalitsus

Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 2
1-2.1/163-EN

Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta

Vallavalitsus Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 3
1-2.1/164-EN

Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vallavalitsus Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 4
1-2.1/165-EN

Nõusoleku andmine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks

Vallavalitsus  Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 5
1-2.1/166-EN

Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 1. lugemine. 

Vallavalitsus Volikogu 16 05.2023 istungil punktina 6
1-2.1/167-EN

Hoonestusõiguse seadmine N.R. Energy osaühing kasuks

Vallavalitsus  Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 7
1-2.1/168-EN

Maamaksumäärade kehtestamine

Vallavalitsus Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 8
1-2.1/169-EN

Märjamaa Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 26 „Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine" muutmine

Volikogu esimees Volikogu 16.05.2023 istungil punktina 9

 

Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.
 
   Märjamaa vallavolikogu määrused on leitavad nii dokumendiregistrist kui Riigi Teatajast.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER