Menetluses olevad eelnõud

27.01.23

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/120-EN

Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018  määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused" muutmine 

Vallavalitsus Volikogu 17.01.2023 istungil võetud vastu määrusena nr 34
1-2.1/121-EN

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine

Vallavalitsus Volikogu 17.01.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 83
1-2.1/122-EN

Vallavalitsusele hankemenetluste korraldamiseks nõusoleku andmine

Vallavalitsus Volikogu 17.01.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 84
1-2.1/123-EN

Vallavara võõrandamine enampakkumisel

Vallavalitsus Volikogu 17.01.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 85
1-2.1/124-EN

Tunnustuse avaldamine

Volikogu Volikogu 17.01.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 86
1-2.1/127-EN

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Volikogu Volikogu 17.01.2023 istungil võetud vastu otsusena nr 87
1-2.1/125-EN

„Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

ROL/
Vallavalitsus
Volikogu 17.01.2023 istungil määrati ettepanekute tähtajaks  24.01.23
1-2.1/126-EN

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026 heakskiitmine

ROL/
Vallavalitsus

Volikogu 17.01.2023 istungil määrati ettepanekute tähtajaks  24.01.23

Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER