Menetluses olevad eelnõud

12.05.22

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/71-EN

Märjamaa alevi Välja-Tamme kergliiklustee omaosaluse garanteerimine

vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 2
1-2.1/72-EN

Vallavalitsusele kahe sõiduki hankimiseks nõusoleku andmine

vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 3
1-2.1/73-EN

Valla vara müük enampakkumisel (Varjualuse kinnistu Kasti külas)

vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 4
1-2.1/74-EN

Valla vara võõrandamine otsustuskorras (Veetorni tee 2b ja Veetorni põik) Exclusive Stone osaühingule

vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 5
1-2.1/75-EN

Märjamaa Vallavolikogu 18.06.2019 otsuse nr 143 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" muutmine (OÜ Lambijaam)

vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 6
1-2.1/76-EN

Vigala Osavallavalitsuse kui ametiasutuse tegevuse lõpetamine

revisjonikomisjon Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 7
1-2.1/77-EN

Vallavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine

vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 8
1-2.1/78-EN Märjamaa Valla Rahvamaja põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 9
1-2.1/79-EN Haimre Rahvamaja põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 10
1-2.1/80-EN Valgu Rahvamaja põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 11
1-2.1/81-EN Varbola Rahvamaja põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 12
1-2.1/82-EN Kivi-Vigala Rahvamaja põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 13
1-2.1/83-EN Vana-Vigala Rahvamaja põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 14
1-2.1/84-EN Märjamaa Ujula põhimäärus vallavalitsus Volikogu 17.05.2022 istungil punktina 15

Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER