Märjamaa valla kalmistud

24.01.24

Märjamaa Viilumäe kalmistu - alevi piiril Pärnu mnt ääres
Kalmistuvaht Annes Smirnov
telefon 5332 7760, marjamaa.kalmistu@marjamaa.ee

Märjamaa kirikuaed
Kalmistuvaht Annes Smirnov
telefon 5332 7760
Viilumäe kalmistu külmkambri kasutamise hinnakiri

Märjamaa õigeusu kalmistu - alevi piiril Haimre pst ääres
Kalmistuvaht Annes Smirnov
telefon 5332 7760

Velise kalmistu
Kalmistuvaht Ene Siimar
telefon 513 2231, 482 5731

Vigala kalmistu
Kalmistuvaht Tõnu Maal, tel 5663 4280
Kalmistu haldamisega tegeleb Heino Aosaar, tel 503 1835,
paberimajandusega Kristiina Jõgi, tel 5300 7075
 

enlightenedMärjamaa valla kalmistute eeskiri 
enlightenedEELK Vigala Maarja koguduse kalmistu eeskiri

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kalmistute register HAUDI

25.08.23

Eesti kalmistuportaali eesmärgiks on hoida, säilitada ja kaasajastada Eesti kalmistukultuuri!
(Märjamaa valla kalmistute registri põhimäärus)

Kalmistute kodulehe abil on Teil võimalik otsida informatsiooni Teid huvitava kalmulise ning tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti saate siin suhelda kiirelt ja mugavalt kalmistutega ning leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida konkreetne kalmistu on pidanud vajalikuks Teile avada.

Märjamaa valla kalmistud

Märjamaa alevi Viilumäe kalmistu

Märjamaa alevi kirikuaia kalmistu

Märjamaa valla Nõmmeotsa küla õigeusu kalmistu

Märjamaa valla Velise küla õigeusu kalmistu

Toimetaja: TIINA GILL

Urnimatused

3.05.21

Urnimatuse puhul tuleb matus kalmistu kontoris registreerida. Infot saab telefonil 5332 7760. 

Toimetaja: TIINA GILL