Liikluskeelu alase loa taotlemine sisenemiseks liikluskeelualasse

3.04.24

Kirjeldus
Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt massist, teljekoormusest, mõõtmetest, kategooriast või jalakäijate liiklemist või keelata see liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks või rahvatervise seaduse tähenduses elukeskkonna tagamiseks. Sisenemiseks liikluskeelualasse tuleb esitada liikluskeelu alase loa taotlus.


Kestvus
Taotluse läbivaatamise tähtaeg on 3 tööpäeva.


Õigusaktid


VASTUTAV AMETNIK:
Teedespetsialist Annika Plamus, annika.plamus@marjamaa.ee, tel 5306 3415

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallavalitsusest. Vastuvõtt eelregistreerimisega.

Viide

 

 

Toimetaja: TIINA GILL