Lasteaiakoha taotlus

17.01.24
Kirjeldus

Lasteaiakohta saab taotleda Märjamaa valla lasteaeda pooleteise- kuni seitsmeaastastele, juhul kui lapse elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vald.

Märjamaa vallas on 7 lasteaeda, mille hooned asuvad 9 erinevas asulas. Lapsevanemale on lasteaia koha valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti. Avaldusi lapse lasteaeda vastuvõtmiseks võetakse vastu aastaringselt. Lasteaiajärjekorra registrist on võimalik vaadata lingilt  www.soft.sepeks.ee/marjamaa

Lasteaeda vastuvõtuks esitab vanem paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Lasteaia rühmad komplekteeritakse 15. juuniks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda aastaringselt.

 

Kestvus
Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse pärast taotluse laekumist.


Õigusaktid
Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

 

VASTUTAV AMETNIK:
Haridusnõunik Helen Raidhelen.raid@marjamaa.ee, tel 5900 9501

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtt eelregistreerimisega.

Viide

Toimetaja: TIINA GILL