Kaugküttepiirkonnad Märjamaa vallas

18.01.23

Märjamaa vallas on neli kaugküttepiirkonda - Tehnika tänava ja Pärna tänava kaugküttepiirkonnad, Orgita küla kaugküttepiirkond ning Keskalevi kaugküttepiirkond. Kütteperiood kestab 15. septembrist kuni 15. maini.

Märjamaa alevis osutab teenust osutab N.R. Energy OÜ www.nrenergy.ee/ (kuni 16.07.2014 ärinimega Avoterm OÜ).

N.R. Energy OÜ tel 336 7777, info@nrenergy.ee
www.nrenergy.ee/ 
Avariiteadete edastamine väljaspool tööaega: 59118321, 56941515
Tootmisjuht: Urmas Kärk, tel 56640895, urmas@nrenergy.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Teade Märjamaa alevi hoonete omanikele

31.12.22

Märjamaa alevi soojustrassid on amortiseerunud ning valdavalt praeguse soojuskoormuse edastamiseks liiga suure läbimõõduga. Soojakadu torustikes on suur, kuna põhiline osa soojustorustikust paikneb maapeal.

Energiasäästu saavutamiseks soojustorustikes on vaja vanad amortiseerunud torud asendada eelisoleeritud torudega, soojatorustik paigaldada maa-alla ning torude läbimõõt viia vastavusse soojuskoormusega.

N.R. Energy OÜ kui Märjamaa aleviku soojatootja plaanib  tarbijate soojusenergia varustuskindluse parandamiseks ja energiasäästu saavutamiseks Märjamaa alevikus amortiseerunud soojustorustikud renoveerida ning torude läbimõõt viia vastavusse tegeliku tarbimisega.

Kaugkütte kasutamisega on tagatud ruumi püsiv temperatuur sõltumata ilmastikust, võite reeglina kindel olla, et soe vesi jõuab alati teie radiaatoritesse. Teid teenindaval ettevõttel on olemas reservvõimsused ja  töökorras seadmed mis  tagavad sooja toa pikkadeks aastateks, ilma pingutusteta mugavalt, ohutult ja kindlalt, ning klient ei pea ise tegema kulutusi kütteallika hooldamiseks. Kaugküttesüsteem on ohutu, sest soojuskandjaks on vesi ning puudub vajadus lokaalse kütteallika omamiseks. Lokaalse kütteallika omamine toob paratamatult  kaasa kõrgema ohu (tuli, kütused).

Kaugkütet toodame kohalikust kütusest (hakkpuidust) kaasaegses katlamajas, kus on kasutusel parimad tehnoloogiad.

Seoses Märjamaa aleviku soojatrasside projekteerimisega on projekteerijale vaja esitada soojuskoormused, et torude läbimõõt viia vastavusse tegeliku tarbimisega.  Palume kõigil Märjamaa aleviku hoonete omanikel (korteriühistud, eramajad, tootmishooned) kes soovivad liituda projekteeritava kaugküttega ühendust võtta :

Lia Reks, tel. 5098872, lia@nrenergy.ee 
Jüri Žurakovski, tel. 56481003, juri@nrenergy.ee

Kõigile uutele kaugküttega liitumise soovijatele on liitumine kaugküttega tasuta.

Toimetaja: TIINA GILL

Soojusenergia hind kaugküttepiirkonnas

2.09.22

Kooskõlastatud hinnad on avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel


Hindade muutusi saab jälgida
N.R. Energy OÜ kodulehelt (www.nrenergyee/soojusenergia-hinnakiri)

 

 

Toimetaja: TIINA GILL