Jäätmete äraandmiskohad Märjamaa vallas

29.11.22

MÄRJAMAA JÄÄTMEJAAM

Paberi- ja kartongikonteinerisse (sinist värvi  2,5 m3) võib panna:  

 • ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal;
 • vanad raamatud, töövihikud, igasugune muu trüki- ja paljunduspaber;
 • joonistus- ja kirjutuspaber;
 • pappkastid ja –karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid jm puhtad paberpakendid.

NB!     Paberi- ja papikonteinerisse ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja papp,
kopeerimispaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaberid ning muud toiduainete pakendid.

 

Segapakendi- ehk pakendijäätmete konteinerisse (kollast värvi  2,5 m3) võib panna: 

 • plastpakendid nagu kile, plastnõud ja –karbid, suhteliselt puhtad jogurti- ja võitopsid, õli- ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad plastpakendid;
 • kaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
 • metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservipakendid;
 • joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.

NB!  Pakendikonteinerisse paigaldamisel peavad pakendijäätmed olema tühjad ja puhtad

Pakendikonteinerisse ei sobi lehtklaas, elektripirnid, kummist tooted ega mänguasjad, samuti olmejäätmed, ohtlikud jäätmed ega muud sinna sobimatud jäätmed, toidu- ja muud biojäätmed, vanad riided ja jalanõud, tühjendamata ja määrdunud pakendid, tootega täidetud aerosoolpudelid ja kemikaalide pakendid.

Muud konteinerid:

30 m3 multiliftkonteiner   -   sõiduautorehvid
30 m3 multiliftkonteiner   -   vanametall ja metallijäätmed
30 m3 multiliftkonteiner   -   suuregabariidilised jäätmed (mööbel)
konteiner                         -   lehtklaasi kogumiseks
konteiner                         -   plastikjäätmete kogumiseks

Jäätmejaama hoones

 • vahtpolüstürooli  kogumine

Ohtlike jäätmete konteiner

 • pliiakud, FeCd- akud, NiCd- akud, akude elektrolüüdid, patareid;
 • ohtlike ainetega saastunud filtrimaterjal, puhastuskaltsud;
 • ohtlikke aineid sisaldav (reostunud) pakend;
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid;
 • kemikaalid, pestitsiidid;
 • päevavalguslambid, elavhõbeda jäätmed;
 • värvid, trükivärvid, liimid, vaigud;
 • vanad ravimid

Elektroonika jäätmete kogumiskonteiner

 • kodumajapidamises tekkinud EES- jäätmed

Märjamaa Jäätmejaama asukoht:  Märjamaa alev, Jaama  tn 5
Lahtioleku ajad: N, R  14.00 – 19.00, L 10.00 – 16.00
tel 5345 4938

Märjamaa Jäätmejaama operaatoriks on AS Eesti  Keskkonnateenused, tel 1919, info@keskkonnateenused.ee

 

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID

 

konteineri nimetus

asukoht

Haimre segapakendikonteiner  töökoja platsil
  paberi- ja kartongikonteiner  töökoja platsil

Kasti                   

paberi- ja kartongi konteiner

Kasti korterelamu nr 9 vastas parklas

  segapakendikonteiner  Kasti korterelamu nr 9 vastas parklas

 

klaaspakendi jäätmete konteiner   

Kasti korterelamu nr 9 vastas parklas

  klaaspakendi jäätmete konteiner Kasti korterelamu nr 9 vastas parklas

 

patareide ja akude kogumise kast

OÜ Orgita Põld kontori seinal

Kivi-Vigala segapakendikonteiner  Kollane tn 3/4 elamu juures
  segapakendikonteiner  Valge tn 1 elamu kinnistul
  segapakendikonteiner  Lasteaia põik 2/3 elamu kinnistul
  segapakendikonteiner  Kivi-Vigala kaupluse taga
  patareide ja akude kogumise kast Märjamaa TÜ Kivi-Vigala kaupluses
Konuvere segapakendikonteiner  Konuvere elamu kinnistu parklas (kahekorruselise elamu juures)
Kurevere segapakendikonteiner  Annuse teel 4 korterelamu juures

Laukna

segapakendikonteiner 

elamu nr 9 parklas

 

segapakendikonteiner 

elamu nr 9 parklas

 

patareide ja akude kogumise kast

Hepa tanklas

Loodna segapakendikonteiner  bussipeatuse ootepaviljoni kõrval
Maidla segapakendikonteiner  Pargi kinnistu sildi Koluvere-Ellamaa tee ääres
Moka segapakendikonteiner  Haimre rahvamaja juures

Märjamaa

2 segapakendikonteinerit 

Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas 

  paberi- ja pakendi konteiner Harda pood (Pärnu mnt 74) parklas

 

klaaspakendi jäätmete konteiner

Pärnu mnt 67

 

paberi- ja pakendi konteiner

Pärnu mnt 67

 

2 paberi- ja pakendi konteinerit         

Tehnika 11 Märjamaa Vallavalitsuse parklas

  klaaspakendi jäätmete konteiner Tehnika 11 Märjamaa Vallavalitsuse parklas

 

paberi- ja kartongi konteiner

Niidupargi tänav

 

segapakendikonteiner 

Niidupargi tänav

 

3 segapakendikonteinerit 

Sireli ja Vahtra tänava ristmik

 

segapakendikonteiner 

Pärnu mnt 76b (Lemmiku bussipeatuse kõrval)

  segapakendikonteiner  Pärnu mnt 76b

 

segapakendikonteiner 

Meierei tn 2

 

segapakendikonteiner 

Välja tn 6 ees

  segapakendikonteiner  Koluvere tee 2 
  klaaspakendi jäätmete konteiner Kasti tee 1
  segapakendikonteiner  Pärna (endise Pärna müügikioski kõrval)

 

patareide ja akude kogumise kast               

Märjamaa Vallavalitsuses

 

patareide ja akude kogumise kast

Lemmiku poes

 

patareide ja akude kogumise kast

Maxima poes (Kasti tee 1/3)

 

patareide ja akude kogumise kast

SEB-Edu poes (Oru 1)

 

patareide ja akude kogumise kast

Manni äris (Pärnu mnt 83)

  patareide ja akude kogumise kast Rimi poes (Pärnu mnt 76)
  patareide ja akude kogumise kast Konsumis (Pärnu mnt 62)
Ohukotsu segapakendikonteiner  2 korruselise elamu juures, infotahvli kõrval

Ojaäärse küla

segapakendikonteiner 

Nurtu bussipeatuse ootepaviljoni juures

Orgita 2 segapakendikonteinerit  Orgita keskus 26 parklas
  paberi- ja kartongikonteiner Orgita keskus 26 parklas
  segapakendikonteiner  Midrimaa lasteaia tee ääres
  paberi- ja kartongikonteiner Midrimaa lasteaia tee ääres
  segapakendikonteiner  Orgita–Päädeva tee ääres enne katlamaja
Pajaka segapakendikonteiner  Puidu kinnistul

Põlli küla

segapakendikonteiner 

Hiie (Nõmmealuse tee)

Päärdu segapakendikonteiner  Linnamaja kinnistul
Russalu segapakendikonteiner  Russalu seltsimaja kõrval tee ääres
Sipa klaaspakendi jäätmete konteiner Suur-Paju korterelamu  juures
  paberi- ja kartonikonteiner Suur-Paju korterelamu  juures
  paberi- ja kartongikonteiner Sipa mõisa juures
  segapakendikonteiner  Sipa mõisa juures
Teenuse segapakendikonteiner  Teenuse mõisa ait-kuivati juures
  patareide ja akude kogumise kast Teenuse kaupluses
  paberi- ja kartongikonteiner Teenuse mõisa juures
Tolli segapakendikonteiner  Kuudal Pargi kinnistu tee ääres
Tõnumaa segapakendikonteiner  Rahvamaja kinnistul

Vaimõisa

segapakendikonteiner 

mõisa mineva tee paremal pool tee ääres

  klaaspakendi jäätmete konteiner  
Valgu segapakendikonteiner  platsil
  paberi- ja kartongikonteiner platsil
  klaaspakendi jäätmete konteiner platsil
  segapakendikonteiner  Valgu parklas

Vana-Nurtu

segapakendikonteiner 

bussipeatuse ootepaviljoni juures

Vana-Vigala segapakendikonteiner  Kirsiaia tn Vana-Vigala rahvamaja
  segapakendikonteiner  Vana-Vigala raamatukogu ees
  2 segapakendikonteinerit  Õppe tee (Sikenkose kauplus)
  segapakendikonteiner
(võib panna paber- ja papppakendeid) 
Pargi t 1
  segapakendikonteiner
(võib panna paber- ja papppakendeid)  
Pargi t 2
  patareide ja akude kogumise kast Vana Vigala kaupluses COOP
Varbola segapakendikonteiner  korterelamu nr 79 taga
  paberi- ja kartongikonteiner korterelamu nr 79 taga
  klaaspakendi jäätmete konteiner korterelamu nr 79 taga
  segapakendikonteiner  Õuna tee
  paberi- ja kartongikonteiner uute elamute taga tee ääres
  segapakendikonteiner  Varbola-Ruunavere tee ääres endise TÜ kaupluse vastas
  paberi- ja kartongikonteiner koolimaja taga parklas
  patareide kogumiskast Rita poes
  patareide kogumiskast endise TÜ kaupluse juures elektriposti küljes

Velise

segapakendikonteiner 

Velise kiriku parkla

 

paberi- ja kartongi konteiner

Velise kiriku parkla

Velisemõisa segapakendikonteiner  esimese kahekorruselise elamu juures infotahvli kõrval
Vängla segapakendikonteiner  Vänglaveski kinnistul

 

Toimetaja: TIINA GILL
7.10.20

SETTEGA HEITVEE JA FEKAALIDE VASTUVÕTT
Märjamaal Matsalu Veevärk AS purgimiskohas

VANAMETALLI VASTUVÕTT 
Taebla auto (Servik OÜ) Uus 8, Märjamaa alev
Lahtioleku ajad: E-R 9.00 – 17.00
Info tel 5684 4145, marjamaa@taeblaauto.ee
Koduleht: www.taeblaauto.ee        

TAARAAUTOMAAT          
Maximarket
Lahtioleku aeg: E-P  9.00 – 20.00

Rimi
Lahtioleku aeg:  E–P 8.00 – 22.00

Lemmiku pood
Lahtioleku aeg: E–L 9.00 – 20.00, P 9.00 – 18.00

Varbola pood
Lahtioleku aeg: E-L 10.00 - 19.00, P 10.00 - 18.00

Pandipakendit saab ära anda Kivi-Vigalas ja Vana-Vigalas asuvates kauplustes

Toimetaja: TIINA GILL
29.04.24

 

Toimetaja: TIINA GILL