Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetus

16.11.23

Kirjeldus
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korraga reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vallas elavate 7-19 aastaste (kaasa arvatud) noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse toetamist valla eelarvest, mis on kooskõlas Märjamaa Vallavolikogu poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga. Toetuse eesmärgiks on edasi arendada ja suurendada uuenduslike huvialade hulka huvitegevuses ja -hariduses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

Teenuse pakkuja toetust makstakse, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Märjamaa valla territooriumil 7-19-aastatele noortele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Märjamaa vald.

Taotlusi hindab KOMISJON koosseisus: 
Piret Karus-Kivastik - volikogu hariduskomisjoni nimetatud liige;
Ats Nõlvak - volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
Kalle Teekivi - volikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
Heli Lints - vallavalitsuse nimetatud liige;
Anneli Ülemaante - Vigala osavallakogu nimetatud liige;
Triin Põri - Märjamaa Valla Noortekeskuse nimetatud liige;
Toomas Jaaniste - vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige.
(Komisjon on moodustatud volikogu 21.12.2021 otsusega nr 34.)

Õigusaktid:

 

VASTUTAV AMETNIK:
Kultuurinõunik Heli Lints, heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

NB! E-VORMIDE ALLKIRJASTAMINE MOBIIL-IDga EI TÖÖTA!

Kahjuks ei ole võimalik valla kodulehel allkirjastada e-vorme mobiil-IDga. Novian Eesti OÜ on probleemist teadlik. ID-kaardiga allkirjastamine toimib. Alternatiivne võimalus e-vormide mobiil-IDga allkirjastamiseks on laadida täidetud e-vorm PDF kujul allaallkirjastada see digitaalselt oma arvutis kodulehe väliselt ja saata e-postiga aadressile marjamaa@marjamaa.ee

Palume vabandust ebameeldivuste pärast!

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL