Huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetuse taotlus

20.05.22

Kirjeldus 

Õppuri toetust makstakse lapsevanemale vormikohase taotluse alusel konkreetsete kulude katmiseks, mis on seotud noore osalemisega võistlusel, turniiril või konkursil, mida ei olnud varasemalt planeeritud. Toetuse maksimaalne määr ühe noore kohta eelarveaastas kokku on 500 eurot. 2022. a on toetuseks kokku 6000 eurot ning rahaliste vahendite lõppemisel teavitatakse elanikke Märjamaa Nädalalehes ja toetuse maksmine lõpetatakse.


Kestvus
Vallavalitsuse määratud ametnik vaatab esitatud taotluse 10 tööpäeva jooksul läbi, vajadusel küsib lisaselgitusi ning siis esitab vallavalitsusele otsustamiseks. 


Õigusaktid 


VASTUTAV AMETNIK:
Haridusnõunik Heli Lintsheli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL