Märjamaa Nädalaleht 31.mail 2023

31.05.23

 • Kaasav eelarve toob Vana-Vigalasse madalseiklusraja
 • Oru 2 hoone seisust ja tulevikust
 • Märjamaa Gümnaasiumi ajaleht Tamme Tee Lood
 • Eesti paekivist rääkides ...

... ja teisi lugusid, infot ning kuulutusi Märjamaa Nädalalehes 31. mail 2023.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa Nädalaleht

24.05.23

Märjamaa Nädalalehe toimetus asub Märjamaa vallamajas Tehnika 11 tuba 10. Telefon 5306 5805, e-post: reet.saar@marjamaa.ee

Lehte panen kokku esmaspäeviti ja see trükitakse teisipäeva hommikul Pärnu trükikojas Hansaprint. Trükiarv on praegu 1040 eksemplari.

Viimane aeg järgmisse numbrisse minevaid kuulutusi edastada on esmaspäeval kell 15.00 kas e-posti aadressil reet.saar@marjamaa.ee, telefoni teel 5306 5805 või ise kohale tulles. Toimetaja äraolekul saab kuulutusi anda ka vallamajas sekretäri kätte tuba 21.

Kuulutuste ja ajalehe tellimuse eest saab tasuda kassas tuba 25 või internetipangas. Märjamaa Vallavalitsuse arveldusarve SEB pangas on EE411010802004561005 ja Swedbankis EE122200001120076243. Selgitusse märkida, et tasute Märjamaa Nädalalehes ilmunud kuulutuse või lehe tellimuse eest.

Märjamaa Nädalalehe tellimishind on 2.40 eurot kuus. Otsekorralduse vormistamiseks küsige toimetajalt viitenumbrit. Juulikuus leht ei ilmu.

Toimetuse kaudu tellides saatke oma andmed (nimi, postiaadress, tellimisperioodi pikkus) toimetajale e-kirjaga: reet.saar@marjamaa.ee

Märjamaa Nädalaleht avaldab igas numbris selle nädala sünnipäevaõnnitlusi. Kes ei soovi, et teda sel puhul valla lehes meeles peetaks (65, 70, alates 75. eluaastast igal aastal), palun teatada Märjamaa Nädalalehe toimetajale tel 5306 5805 või reet.saar@marjamaa.ee.

Kui te olete loobumisest juba varem teada andnud, pole seda üle kinnitada enam vaja.

Meeldivat lehelugemist paberil või valla koduleheküljel internetis!

Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar

 

Infolehel on toimetaja ettepanekul Märjamaa vallavalitsuse 19.04.2023 korraldusega nr 2-1.1/178 kinnitatud nõukoda. Märjamaa Nädalalehe nõukoda on infolehe toimetajale nõuandev organ. 

Nõukoja liikmed on:

 •  Avo Lumi (volikogu esindaja);
 • Ülle Rämo (Vigala piirkonna esindaja);
 • Jürgen Kusmin (külade ja MTÜde esindaja);
 • Maigi Linna (vallasekretär, kantselei juht, mille haldusalas on nädalaleht);
 • Triin Matsalu (vallavanem).

 

 Märjamaa Vallavalitsuse 14.04.2021 üldkorraldusega nr 2 on kinnitatud "Märjamaa Nädalalehe väljaandmise hea tava".
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kohalike valimiste kajastamine Märjamaa Nädalalehes

13.04.21

Kohalike valimiste kajastamise reglement Märjamaa Nädalalehes

 1. Märjamaa Nädalalehe kohalike valimiste kajastamise reeglid tehakse lehes ja Märjamaa valla kodulehel teatavaks nii lugejatele kui ka kandidaatidele iga kord enne valimisperioodi algust.
 2. Kuni valimisperioodi alguseni (kuupäevad täpsustatakse iga kord eraldi) avaldab Märjamaa Nädalaleht võimalike kandideerijate kuni 6000-tähemärgilisi kirjutisi, sealhulgas omavalitsuse juhtide kokkuvõtteid valimisperioodil tehtust, nende saabumise järjekorras.
 3. Toimetusel on õigus võtta tekstidest välja otsene reklaam ning toimetada ja lühendada materjale selguse huvides.
 4. Alates aktiivse valimisagitatsiooni algusest kandideerijate poolt koostatud või neid toetavaid kirjutisi enam ei avaldata. 
 5. Märjamaa Nädalaleht avaldab Vabariigi Valimiskomisjoni ja valla valimiskomisjoni ametlikke teateid.
 6. Märjamaa Nädalaleht avaldab valimiseelsete kohtumiste teateid, mis ilmuvad lehe kuulutuste külgedel. Mooduli võimalik suurus on 42 x 50 mm ja selle eest tasutakse kehtiva hinnakirja alusel. 
 7. Valimisperioodil võib kandidaate ajalehes esinejate ja intervjueeritavatena esitleda juhul, kui see on teema käsitlemisel möödapääsmatult vajalik ning seotud kandidaadi igapäevase tööga, seejuures tuleb hoiduda valimisagitatsioonist.
 8. Märjamaa Nädalaleht võib valimisperioodil korraldada kandidaatide kirjalikke debatte, andes neile sõna võrdsetel ja võrreldavatel alustel. Seejuures ei avalda leht kandideerijate arvamuslugusid, fotosid ega muid isikustatavaid kujunduselemente.
 9. Ühes valimiste-eelses lehenumbris saavad kandidaate ja oma seisukohti võrdses mahus (iga nimekiri või üksikkandidaat kuni üks A4 lehekülg) tasuta tutvustada kõik Märjamaa vallas üles seatud erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.

 

Reglement on kinnitatud Märjamaa vallavalitsuse 29.01.2020 protokolli nr 2-1.3/5/2020 otsusega

Toimetaja: TIINA GILL