Märjamaa valla 2021. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

24.03.21

Märjamaa valla 2021. a kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 1.–30. november 2020 a. Tähtaegselt esitati kuus ettepanekut, mis kõik vastasid esitatud nõuetele ja suunati rahvahääletusele. Rahvahääletus toimus 19. veebruarist kuni 12. märtsini 2021 a. Hääletada oli võimalik elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja isiklikult Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 19.02.2021.  Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletajaid oli kokku 1288. Kehtetuid hääletussedeleid oli üheksa, millest kaheksa hääletaja elukoht ei olnud 19.02.2021 seisuga Märjamaa vald ning üks hääletaja oli hääletanud nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Kehtivaid hääli jäi kokku 1279, neist 1127 hääletas elektrooniliselt ja 152 paberkandjal.

Märjamaa valla elanikest käis u 20% hääleõiguslikest isikutest hääletamas.


 

 

Märjamaa vallavalitsus kinnitas 23.03.2021.a rahvahääletuse hääletamistulemuste paremusjärjestuse:

 

Ettepanek Häälte arv
1. LASTE MÄNGUVÄLJAK KASTI KÜLLA 545 
2. Uuemõisa heinamaale discgolfi pargi rajamine 420 
3. Valgu põhikooli jooksuraja uuendamine ja palliväljaku renoveerimine 151
4. Sipa külakeskuse mänguväljak mitmekesisemaks ja turvalisemaks 93
5. Märjamaa koerte jalutus- ja koolitusväljak 40
6. Tallinn-Pärnu maantee Varbola-Orgita lõigu bussipeatustesse ootepaviljonide paigaldamine 30


 

2021.aastal kuulub realiseerimisele ettepanek „Laste mänguväljak Kasti külla".
 


PILT ON ILLUSTATIIVNE
 

 

TÄNAME KÕIKI ETTEPANEKUTE ESITAJAID JA
NEID, KES KAASAVASSE EELARVESSE OMA PANUSE ANDSID!

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla 2021 kaasava eelarve rahvahääletus on alanud

19.02.21

 

Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2021 sai ettepanekuid esitada 1.-30 november.2020, tähtaegselt esitati kuus ettepanekut. Märjamaa vallavalitsuse suunas rahvahääletusele järgmised ettepanekud:

 

 1. Uuemõisa heinamaale discgolfi pargi rajamine.

Eesmärgiks on rajada Uuemõisa heinamaale discgolfi park tervislikuks ja aktiivseks vabaaja veetmiseks Märjamaa alevis, mis annab võimaluse igas vanuses inimesele elamusspordiks arendades nii füüsist, vaimu kui ka keskendumisvõimet.

 

 1. Valgu põhikooli jooksuraja uuendamine ja palliväljaku renoveerimine.

Eesmärgiks on uuendada Valgu põhikooli pargis asuv jooksurada ja palliväljak pakkudest kohalikule kogukonnale paremaid võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks.

 

 1. Laste mänguväljak Kasti külla.

Eesmärgiks on rajada Kasti küla keskusesse laste mänguväljak, mis annaks sealse piirkonna lastele võimaluse üheskoos turvaliselt mängida.

 

 1. Tallinn-Pärnu maantee Varbola-Orgita lõigu bussipeatustesse ootepaviljonide paigaldamine.

Eesmärgiks on paigaldada Varbola-Orgita lõigu bussipeatustesse ootepaviljonid, prügikastid ja infotahvlid luues ühis- ja õpilastranspordi kasutajatele paremad tingimused busside ootamiseks.

 

 1. Märjamaa koerte jalutus- ja koolitusväljak.

Eesmärgiks on rajada Märjamaa alevisse koerte jalutus- ja koolitusväljak võimaldamaks koerte sotsialiseerimist, uute heade oskuste ja harjumuste õppimist ning koertele koolituste korraldamist.

 

 1. Sipa külakeskuse mänguväljak mitmekesisemaks ja turvalisemaks.

Eesmärgiks on muuta Sipa külakeskuse mänguväljak mitmekesisemaks ja turvalisemaks, kus kohalikud elanikud olenemata vanusest saaksid rohkem aega veeta värskes õhus paigaldades sinna kaks trenažööri, mängumaja-varjualuse ning turvaala linnaku alusele.

 

 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 19.02.2021. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl.

 

Hääletada saab kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

 

 1. Uuemõisa heinamaale discgolfi pargi rajamine.

Eeldatav maksumus: 12 000 €

Eesmärgiks on rajada Uuemõisa heinamaale discgolfi park tervislikuks ja aktiivseks vabaaja veetmiseks Märjamaa alevis, mis annab võimaluse igas vanuses inimesele elamusspordiks arendades nii füüsist, vaimu kui ka keskendumisvõimet. Samuti saaks rajatist kasutada kooli kehalise kasvatuse tundide raames. Pikemas perspektiivis oleks võimalik tuua Märjamaale ka suuremaid discgolfi võistlusi.

Uuemõisa heinamaa on pikalt seisnud kasutuseta ja õnnetuna. Uus rajatis elavdaks pargi kasutust.

 

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED!

 

Ettepaneku esitaja: Janar Eier

 

 

 1. Valgu põhikooli jooksuraja uuendamine ja palliväljaku renoveerimine.

Eeldatav maksumus: 11 000 €

Eesmärgiks on uuendada Valgu põhikooli pargis asuv jooksurada ja rajada kõva pinnasega palliväljak pakkudest kohalikule kogukonnale paremaid võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks. Projekti käigus on planeeritud uuendada jookusuraja kate, koorida jooksuraja ääred murust. Palliväljakul koorida plats mullast, teha killustikust aluspind ja panna pealiskatteks lubjakivituhk, ääred ääristada äärkividega. 

Valgu park asub looduskaunis kohas, kus pärast projekti valmimist oleks veel rohkem võimalusi viibida värskes õhus ja aktiivselt aega veeta. 

 

 

Ettepaneku esitaja: Janika Nasir

 

 

 1. Laste mänguväljak Kasti külla.

Eeldatav maksumus: 20 000 €

Eesmärgiks on rajada Kasti küla keskusesse laste mänguväljak, mis annaks sealse piirkonna lastele võimaluse üheskoos turvaliselt mängida. 

Kasti külas elab ligi 30 last, kellel ei ole õues mängimiseks muid võimalusi kui ainult muruplatsil või autode vahel. Samuti puudub võimalus lastel ja vanematel ühiselt aega veeta, kus lapsed saaksid turvaliselt mängida ja vanemad kohtuda. Mänguväljak mitmekesistaks laste ja vanemate sotsiaalsuse ja õues viibimise võimalusi.

 

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED!

 

Ettepaneku esitaja: Kadri Vokk


 

 1. Tallinn-Pärnu maantee Varbola-Orgita lõigu bussipeatustesse ootepaviljonide paigaldamine.

Eeldatav maksumus: 20 000 €

Eesmärgiks on paigaldada Varbola-Vaimõisa-Orgita lõigu bussipeatustesse ootepaviljonid, prügikastid ja infotahvlid luues ühis- ja õpilastranspordi kasutajatele paremad tingimused busside ootamiseks. Kasu saavad kõik meie kodanikud - õpilased, lapsevanemad, kes suunduvad tööle Tallinnasse ja Pärnusse, samuti eakad, kes soovivad käia Märjamaal või Raplas.

Hea ühistransport tõmbekeskuste vahel loob paremad eeldused eluks maal. Selleks, et bussid peatuksid meie vallas, on vajalik korralike ootepaviljonide olemasolu Tallinna – Pärnu maantee ääres.  

 

PILT ON ILLUSTRATIIVNE!

 

Ettepaneku esitaja: Ilju Aviste

 

 

 1. Märjamaa koerte jalutus- ja koolitusväljak.

Eeldatav maksumus: 20 000 €

Eesmärgiks on rajada Märjamaa alevisse koerte jalutus- ja koolitusväljak võimaldamaks koerte sotsialiseerimist, uute heade oskuste ja harjumuste õppimist ning koertele koolituste korraldamist. 

Oluline on koera varakult sotsialiseerida, et ta harjuks väliste ärritajatega nagu teised koerad ning endiselt oma omanikule alluks. Koerad, kes saavad vabalt joosta ja treenida on vaimselt tervemad ja tasakaalukamad. Lemmikloomad ja nendega tegelemine on määrava tähtsusega ka laste elus. Väljak aitaks parandada inimeste ja loomade vahelisi kontakte, tooks inimesed rohkem kodust välja, süvendaks liikumisharjumusi ja vastutustunnet. 

 

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED!

 

Ettepaneku esitaja: Tiiu Pippar

 

 

 1. Sipa külakeskuse mänguväljak mitmekesisemaks ja turvalisemaks.

Eeldatav maksumus: 18000 €

Eesmärgiks on muuta Sipa külakeskuse mänguväljak mitmekesisemaks ja turvalisemaks, kus kohalikud elanikud olenemata vanusest saaksid rohkem aega veeta värskes õhus paigaldades sinna kaks trenažööri, mängumaja-varjualuse ning turvaala linnaku alusele. 

Sipa külakeskuse mänguväljakul on atraktsioonid vaid väiksematele lastele, linnakualune maapind on ebatasane ja vihma korral porine ning halvema ilma korral puudub võimalus varju minna. Oluliseks peetakse mänguväljaku uuenduslikkust lisades tegevusi ka täiskasvanutele. Sooviks oleks, et lapsed ja noored veedaks rohkem aega mänguväljakul, kui küla vahel rumalusi tehes või nutiseadmetes istudes. 

 

PILDID ON ILLUSTRATIIVSED!

 

Ettepaneku esitajad: Sigrid Metsaäär ja Eneli Niinemäe

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa kaasavasse eelarvesse laekus 6 ideed

3.12.20

Novembrikuus sai iga Märjamaa valla elanik esitada oma idee Märjamaa kaasavasse eelarvesse. Kokku esitati kuus ettepanekut, kuidas kasutada valla 2021. aasta eelarves 20 000 eurot.

Ettepanekud puudutasid peamiselt vabas õhus mängimise ja sportimise võimaluste parandamist, näiteks sooviti mängu- ja spordiväljakute ning liikumis- ja jooksuradade rajamist. Lisaks sooviti koerte jalutus- ja koolitusväljakut ning täiesti teistsuguseks ideeks oli Tallinn-Pärnu mnt äärde Varbola-Orgita lõigu bussipeatustesse ootepaviljonide, infotahvlite ja prügikastide paigaldamine.

Järgmisena hakkab vallavalitsuse spetsialistide komisjon kontrollima esitatud ideede vastavust Märjamaa valla kaasava eelarve tingimustele. Nõuetekohased ideed suunatakse rahvahääletusele, mis viiakse läbi eeldatavalt 2021. aasta veebruaris-märtsis, sest enne hääletamist peab olema vallavolikogul kinnitatud Märjamaa valla 2021. a eelarve. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Märjamaa valla  elanik, kes saab anda hääl ühe endale meelepärase idee poolt.

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarveprotsessi, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest. 

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine

30.10.20

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja,

mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2021. aastal

20 000 euro eest valla elu edendada.

 

ETTEPANEKUTE ESITAMINE 1. – 30. november 2020

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil, mis on  kättesaadav Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/kaasav-eelarve-2021 , Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga aadressile Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev.

 

Ettepanekute esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve objektiks peab olema Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses
 • Objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Täiendavat informatsiooni saab arendusspetsialistilt Kirsti Mau,

tel: 5302 1768, e-post: kirsti.mau@marjamaa.ee

ja Märjamaa valla koduleheküljel internetis.

 

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kaasava eelarve 2021 ideekorje

12.10.20

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarvekulgu, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest ja vajadustest.

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2021. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2020.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille teostamine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve suuruseks on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev. Ettepanekute esitamise vorm on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/kaasav-eelarve-2021.

 

Pärast ideekorje lõppu analüüsib ja hindab kõiki laekunud ideid Märjamaa vallavalitsus. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletust toimub avalik ettepanekute tutvustamise infopäev, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt elektrooniliselt või paberkandjal Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Oma häält saab muuta kuni hääletamise lõppemise lõpuni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Teostamisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

 

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

 

Kaasava eelarve 2021 ettepaneku esitamise vorm

Toimetaja: TIINA GILL