Märjamaa valla 2020. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

9.04.20

Märjamaa valla 2020. a kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 1.–30. november 2019 a. Tähtaegselt esitati kolm ettepanekut, mis kõik vastasid Märjamaa Vallavolikogu määruses 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" esitatud nõuetele.

Märjamaa vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 2-1.1/39 suunati rahvahääletusele kõik esitatud ettepanekud. Rahvahääletus toimus 26. veebruarist kuni 18. märtsini 2020. a. Hääletada oli võimalik elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS ja isiklikult Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 29.01.2020.  Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Infosüsteemis VOLIS hääletas 345 ja isiklikult paberkandjal 158 isikut (kokku oli 503 hääletajat). Kehtivaid hääletussedeleid oli kokku 496. Hääletamistulemuste paremusjärjestus oli alljärgnev:

  1. Mänguväljak jõukohaste ja turvaliste atraktsioonidega Vana-Vigala piirkonna eelkooliealistele lastele - 296 häält
  2. Tasakaalurada ja liumägi lastele - 118 häält
  3. Laste mänguväljak Haimre Rahvamaja parki - 82 häält

 

Märjamaa Vallavalitsuse 08. aprilli 2019 korraldusega nr 2-1.1/132 kinnitati rahvahääletuse tulemused ja realiseerimisele kuulub 2020. aastal ettepanek – Mänguväljak jõukohaste ja turvaliste atraktsioonidega Vana-Vigala piirkonna eelkooliealistele lastele.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2020 rahvahääletus 26. veebruarist kuni 18. märtsini 2020

19.02.20

 

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 29.01.2020

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl.

Hääletada saab nii elektrooniliselt kui isiklikult:

1.      Elektrooniliselt saab rahvahääletusel osaleda  infosüsteemis VOLIS (volis.ee), kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga. MÄRJAMAA VALLA KAASAVA EELARVE 2020 OTSELINK HÄÄLETAMISEKS

2.      Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

Hääletusel osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

Täiendav informatsioon:
Arendusspetsialist Kirsti Mau tel: +372 5302 1768 või e- post: kirsti.mau@marjamaa.ee  

 

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus 26.02.-18.03.2020

6.02.20

Märjamaa valla kaasavasse eelarvesse 2020 sai ettepanekuid esitada 1.-30. november 2019, tähtaegselt esitati kolm ettepanekut. Kõik esitatud ettepanekud vastasid Märjamaa Vallavolikogu määruses 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" esitatud nõuetele. Märjamaa vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 2-1.1/39 suunati rahvahääletusele järgmised ettepanekud (esitamise ajalises järjekorras):

 

1.      Mänguväljak jõukohaste ja turvaliste atraktsioonidega Vana-Vigala piirkonna eelkooliealistele lastele

Eesmärgiks on rajada laste mänguväljak Vana-Vigala mõisapargi lähedusse jõukohaste ja kaasaegsete atraktsioonidega laste mänguväljak, et eelkooliealistel lastel oleks koht, kus arendada füüsilisi ja sotsiaalseid oskusi ning veeta aktiivselt vaba aega. Avalikust mänguväljakust saavad kasu Vana-Vigala piirkonna 1-8 aastased lapsed, vanavanamaid külastavad lapsed ja lapselapsed, samuti mõisaparki külastatavate turistide lapsed, kes saavad mänguväljakul aega veeta.

 

2.      Tasakaalurada ja liumägi lastele

Eesmärgiks on  arendada Orgita keskuse välijõusaali juures olevat haljasala ning rajada sinna kolmeaastastele ja vanematele lastele tasakaalurada, mis aitab kaasa tasakaalutunnetuse arengule. Kõige pisematele on plaanis paigaldada liumägi. Välijõusaalile lisategevusi juurde rajades on võimalus kaasata ja ergutada peresid olema aktiivses ja füüsilises tegevuses. Tasakaalurada on kõikidele valla elanikele aktiivse füüsilise tegevuse harrastamiseks ilma ajapiiranguta. Kogu perel on võimalus aktiivselt koos väljas viibida, lapsed tasakaalurajal ja vanemad olemasoleval välijõusaalis.

 

3.      Laste mänguväljak Haimre rahvamaja parki

Eesmärgiks on rajada laste mänguväljak Haimre rahvamaja parki, et  Haimre-Kasti piirkonna lapse võiksid kokku saada ja üheskoos mängida ka väljaspool koduhoovi. Mänguväljak laiendab laste tegevusvõimalusi Haimre rahvamaja territooriumil toimuvate ürituste, nt suvesimmanite, jaanipäeva, kontsertide ajal ning rahvamajas korraldatavatel laste sündmustel, nt lastediskodel, vastlapäevadel. Avalikust mänguväljakust saavad kasu piirkonna lapsed ning Haimre rahvamaja külastajate lapsed.

 

Kaasava eelarve 2020 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 25.02.2020 kl 18.00 Märjamaa vallamaja ruumis nr 6 (Tehnika tn 11, Märjamaa alev).

 

Märjamaa valla kaasava eelarve 2020  rahvahääletus toimub 26. veebruarist kuni 18. märtsini 2020. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Märjamaa vallas Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 29.01.2020. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Hääletada saab kas elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala). Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.

 

Täiendav informatsioon:
arendusspetsialist Kirsti Mau tel: 5302 1768 või e- post: kirsti.mau@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasavasse eelarvesse 2020 esitati kolm ettepanekut

28.01.20

Märjamaa valla 2020. aasta kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 1.–30. novembrini 2019. Kokku laekus kolm ettepanekut.

Märjamaa Vallavalitsus sõelub, analüüsib ja kontrollib kolme ettepaneku vastavust Märjamaa Vallavolikogu määruse 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" § 1 lõikes 2 ja 3 toodud nõuetele ja hindab realiseerumise võimalust eelarveaasta jooksul.

Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel ja raamatukogudes ning pannakse rahvahääletusele.

Enne rahvahääletust korraldatakse avalik ettepanekute tutvustamise infopäev, kus esitajad saavad võimaluse oma ettepanekuid tutvustada.

Toimetaja: TIINA GILL

Ettepanekute esitamine 2020. a kaasavasse eelarvesse

28.10.19

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 1.-30. november 2019.

Ettepanekud tuleb Märjamaa Vallavalitsusele esitada tavapostiga aadressile: Tehnika 11, 78304, Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.

Ettepaneku esitamisel pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

  • kaasava eelarve objektiks võib olla Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot;
  • kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses;
  • objekt ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

KAASAVA EELARVE ETTEPANEKUTE ESITAMISE VORM

Täiendav informatsioon:
Abivallavanem Ott Valdma,
tel +372 5380 5285 või
e-post 
ott.valdma@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL