Märjamaa valla energiamajanduse arengukava 2014-2024

25.11.15
Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 17.11.2015 määrusega nr 44 Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024.
enlightened Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024
        K.Plamus ettekande materjalid volikogu 17.11.2015 istungil
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Märjamaa valla energiamajanduse arengukava 2014-2024 koostamine

19.11.15
Märjamaa vallavalitsus ja Soojuspartner OÜ vahel on 14.11.2014 sõlmitud töövõtuleping Märjamaa valla energiamajanduse arengukava koostamiseks aastateks 2014-2024.  Tööde teostamise maksumuseks on 9200 eurot ning töö üleandmise esialgseks tähtajaks oli lepingu kohaselt 30. aprill 2015.  Soojusenergia OÜ ettepanekul pikendas vallavalitsus tööde üleandmise tähtaega kuni 31. juulini 2015. Valminud töö anti volikogule üle 9.novembril 2015.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER