Ehitusjäätmete õiend

20.01.22

Kirjeldus
Ehitusjäätmete õiend koostatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil vastavalt Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 40 kinnitatud Märjamaa valla jäätmehoolduseeskirjale.

Õiend kuulub ehitisele kasutusloa saamiseks esitatavate kohustuslike dokumentide juurde.


Õigusaktid

 

VASTUTAV AMETNIK:
Anna-Kaia Kikkas, anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee, tel 5668 8591

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.


 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL