Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

27.11.23

Uus korraldatud jäätmeveo periood algab Märjamaa vallas 01.12.2023. Korraldatud jäätmevedajaks on AS Eesti Keskkonnateenused. Infot lepingute, veograafikute muutmise ning pakendikoti saamise kohta edastab Teile jäätmevedaja klienditeenindus hiljemalt kuu enne uue perioodi algust. Klienditeeninduse kontaktid on: telefon 640 0800 ning e-post tallinn@keskkonnateenused.ee.

Alates 1. jaanuarist 2024 on kõigil kortermajadel ja Märjamaa alevi, Sõtke, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Haimre, Sipa, Laukna, Teenuse, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külade kinnistute jäätmevaldajatele (siin ei eristata tihe- ja hajaasustust) kohustus jäätmevedajale üle anda biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

NB! Erisusega saab tutvuda allpoololevas TABELis. Kuni nelja korteriga kortermajad saavad kohtkompostida enda kinnistul, kuid registrid ei suuda erinevatel kortermajadel vahet teha ning seetõttu tuleb kompostimiseks esitada selliste majade puhul taotlused vallavalitsusele.


KOMPOSTIMISEST TEATAMINE ((biolagunevatest köögi- ja sööklajäätmete veost loobumine)
Kompostimise kasutamiseks tuleb esitada läbi iseteenindusekeskuse avaldus „kompostimisest teatamine".  

Avalduse saavad esitada kinnistute jäätmevaldajad ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart-ID kaudu sisse logides. Avalduse juurde tuleb lisada pilt kompostrist või aunast.

Tiheasustusaladel (Märjamaa alev, Orgita küla keskus, Valgu keskus, Kasti keskus, Haimre küla keskus, Teenuse küla keskus, Vana-Vigala keskus, Kivi-Vigala keskus) peab komposter olema kinnine. Komposter peab olema paigaldatud naaberkinnistust vähemalt kahe meetri kaugusele ning ei tohi asuda kaevu sanitaarkaitsealas.


Teiste külade kinnistute jäätmevaldajad ei pea enam tõendama kohtkompostimist (v.a kortermajad). Neile saadab jäätmevedaja teavituse, et neid on määratud köögi- ja sööklajäätmete osas kohtkompostijateks ehk nende kinnistutelt eemaldatakse köögi- ja sööklajäätmete vedajale üleandmise teenus. Kui nad soovivad biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veoteenust, peavad nad teenuse tellimiseks võtma ühendust AS Eesti Keskkonnateenustega e-postil tallinn@keskkonnateenused.ee või telefonil 640 0800.

 

Biojäätmed on riknenud toit ja toidujäätmed, tahked riknenud puu- ja köögiviljad ning nende koored, liha- ja kalajäätmed, kalaluud, muna- ja pähklikoored, pabermassist munarestid, majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, lõikelilled, ilma potita toataimed.

 

6. NOVEMBRIL TOIMUNUD VIRTUAALSE INFOTUNNI SLAIDID
INFOTUNNI SALVESTUS saab vaadata Märjamaa valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infopäev-20231106_180251-Meeting Recording.mp4
 

TABEL

 

  ERAISIK ÜKSIKELAMU HAJAASUSTUSES ERAISIK ÜKSIKELAMU TIHEASUSTUSES (Märjamaa alev ja suuremad külakeskused) ERAISIK KORTERMAJAS ETTEVÕTTED/ASUTUSED
  Uus Uus Uus Uus
Köögi- ja sööklajäätmed Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Üleandmine vedajale kohustuslik, kui jäätmeid tekib, aga kompostimine ei ole võimalik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustustest. Kui selliseid jäätmeid ettevõtte tegevuses üldse ei teki, siis tuleb jäätmevedajat sellest teavitada ja teenusest loobuda.
kohtkompostimise eritingimused Kohtkompostimine avatud aunas või kinnise kompostriga. Valda kompostimisest teavitama ei pea, kõik loetakse automaatselt kohtkompostijateks. Kohtkompostimine ainult kinnise kompostriga. Valda tuleb teavitada kompostimisest koos pildiga läbi jäätmevaldajate registri või saata kiri Märjamaa valla üldmeilile marjamaa@marjamaa.ee.

Alevis üle 5 korteriga pole lubatud kohtkompostida.

Alevis ja külades kuni 4 korteriga on lubatud kohtkompostida kas kinnise kompostriga (alevis) või ka aunas (hajaasustus). Kohtkompostimisest tuleb teavitada eeltoodud viisil.

Kompostimine lubatud. Tiheasustusalal kinnise kompostriga, hajaasustuses võib kompostida aunas.
Aia- ja haljastusjääde Jäätmevedajale üleanda ei ole võimalik. Tuleb tekkekohal kompostida (aunas).

Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida.

Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida. Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida.

 

NB! Kui köögi- ja sööklajäätmeid ei teki, siis tuleb graafikujärgne vedu tühistada! 

Toimetaja: TIINA GILL
27.11.23
Toimetaja: TIINA GILL

Haljastusjäätmeid saab viia Mäeperre

23.04.19

Orgital oli kunagi vallale kuuluval maatükil haljastusjäätmete ja okste mahapaneku koht. Kuna sinna hakati tooma ka olmejäätmeid, pandi välja keelavad sildid. Inimesed on küsinud, kuhu siis saab oksi ja haljastusjäätmeid viia.

„Märjamaa vallal on kootööleping MTÜ-ga Raplamaa Jäätmekäitluskekus ja selle alusel võetakse haljastusjäätmeid vastu Rapla Mäepere jäätmejaamas. Nende kodulehel on info lahtiolekuaegade kohta ja hinnakiri. Haljastusjäätmeid võib utiliseerida (kompostida) ka oma kinnistul," rääkis vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Greta Neidre.

Ta lisas, et praegune jäätmejaam asub rendipinnal, kuhu komposteerimisväljak ei mahu, kuid valla arengukava kohaselt tuleb Orgitale edaspidi uus jäätmejaam koos komposteerimisväljakuga. See on eelprojekteerimisel. Ettevalmistustega tegeleb MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

RAPLA MÄEPERE JÄÄTMEJAAMA KODULEHT

Toimetaja: TIINA GILL
31.10.23
Toimetaja: TIINA GILL