Keskkonna ja metsandusega tegelevad ametnikud

2.01.24

 

Keskkond, prügi, vesi, jäätmed jne

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Lisainfo
Keskkonnaspetsialist

 

Liina Valler

 

14

524 7250

liina.valler@marjamaa.ee

 

 

Märjamaa valda teenindav Keskkonnaameti metsanduse spetsialist

Ametikoht

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Metsanduse
spetsialisti
vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Peeter Paunmaa

18

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla energiamajanduse arengukava 2014-2024

25.11.15
Märjamaa Vallavolikogu kehtestas 17.11.2015 määrusega nr 44 Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024.
enlightened Märjamaa valla energiamajanduse arengukava aastateks 2014-2024
        K.Plamus ettekande materjalid volikogu 17.11.2015 istungil
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
9.09.22
Toimetaja: TIINA GILL