« Tagasi

Kuulutame välja konkursi Haimre Rahvamaja juhataja kohale

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Haimre Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks.

Haimre Rahvamaja juhataja põhiülesanneteks on kultuuriürituste ettevalmistamine ja korraldamine, kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine, rahvamaja tegevuse juhtimine, isetegevus- ja huvialaringide töö korraldamine, projektide koostamine kultuurilise tegevuse arendamiseks ja osalemine rahvamaja eelarve koostamise protsessis.

Sobival kandidaadil on:

  • keskharidus kultuuritööd toetaval erialal;
  • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
  • oskus efektiivselt planeerida tööaega ja -protsessi;
  • suutlikkus algatada uusi ideid ja neid ellu viia;
  • arvuti kasutamise- ja projektide kirjutamise oskus

Kasuks tuleb kultuuritööalane kõrgharidus või töökogemus valdkonnas ja eelarvelise asutuse majandamisel, meeskonna juhtimise kogemus ja oskus näha kultuurivaldkonna arengut laiemalt. Kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:                                                                      

  • CV;
  • haridust tõendava dokumendi koopia;
  • visioon Haimre Rahvamaja tulevikust;
  • muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumentide esitamise tähtaeg on hiljemalt  3. aprillil 2023.

Kandideerimisdokumendid saata digiallkirjastatult e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee või Märjamaa Vallavalitsusele aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa, märgusõna „Haimre rahvamaja juhataja".

Lisainfo: kultuurinõunik Heli Lints heli.lints@marjamaa.ee, tel 5305 7735