Märjamaa valla 2023. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on selgunud

Märjamaa vallavalitsus kinnitas 24.05.2023 rahvahääletuse hääletamistulemuste paremusjärjestuse:

1.

Madalseiklusrada Vana-Vigala Põhikooli juurde

351 häält

2.

Mänguväljaku uuendamine Kivi-Vigala lasteaia vahetus läheduses

308  häält

 

2023. aastal kuulub realiseerimisele ettepanek „Madalseiklusrada Vana-Vigala Põhikooli juurde".