« Tagasi

Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee eelprojekti tutvustamine toimub 24. novembril

Põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,2-78,8 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee eelprojekti tutvustamine toimub neljapäeval, 24. novembril 2022.a. kell 17.30-19.30 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev).

Eelprojekti eesmärgiks on lahendada põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi (2+2 sõidurajaga) maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0 – 92,0", mis on leitav lingil https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/raplamaa/rapla-via-baltica/.

Projekteerimise käigus on täpsustatud teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning maavajadus, koostatud tee ja rajatiste eelprojektid.

Eelprojekti seletuskiri, trassiplaan ja asendiplaanid on leitavad ka lingil https://pilv.mkm.ee/s/OicYT1JOkrXaeOh.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuhiga: Marge Kelgo, tel 5349 9226, e-post marge.kelgo@transpordiamet.ee  


ASUKOHASKEEM
SELETUSKIRI
TRASSISKEEM

ASENDIPLAAN JA VERTIKAALPLANEERING:
AP-0 tingmärgid
AP-1_PK 623+00 - 630+00
AP-2_PK 628+00 - 638+00
AP-3_T28
AP-4_K1.0 PK 0+00 - 8+00
AP-5_K1.6
AP-6_K1.0 PK 9+00 - 20+00
AP-7_K1.0 PK 20+00 - 28+00
AP-8_K1.0 jalgtee
AP-9_PK_639+00 - 649+00
AP-10 _K1.4_Karjääri_tee
AP-11_PK_649+00 - 657+00
AP-12_K3.1 Oti_tee
AP-13_PK 657+00 - 667+00
AP-14_PK 668+00 - 679+00
AP-15 PK 679+50 - 687+00
AP-16 PK 687+00 - 698+00
AP-17 PK 698+00 - 709+00
AP-18 PK 709+00 - 720+00
AP-19 Kogujatee K5.2 PK 17+25 - 27+78
AP-20 PK 719+00 - 730+00
AP-21 PK 729+50 - 741+00
AP-22 PK 741+00 - 752+00
AP-23 PK 752+00 - 762+50
AP-24 PK 760+00 - 771+50
AP-25 PK 769+50 - 780+50
AP-26 PK 779+50 - 791+00

 Orgita liiklussõlm