Puhkused

17.06.24

Puhkusel viibivate teenistujate asendajate kohta saab infot telefonil 489 8851

 

KANTSELEI 
ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND 
SOTSIAALOSAKOND 
RAHANDUSOSAKOND 
VALLAVOLIKOGU ESIMEES JA ASEESIMEES

 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Vallavanem  Triin Matsalu

29.01.2024-09.02.2024;
25.06-08.07.2024

Villu Karu
Haridusnõunik

Helen Raid

01.07.2024-19.07.2024;
25.11.2024-10.12.2024

Triin Matsalu
Kultuurinõunik Heli Lints 10.01.2024-22.01.2024;
23.01.2024-24.01.2024;
25.06.2024-05.07.2024;
23.09.2024-04.10.2024;
25.11.2024-04.12.2024
Triin Matsalu 

KANTSELEI
 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Vallasekretär Maigi Linna 22.12.2023-05.01.2024;
01.07.2024-12.07.2024;
31.12.2024-09.01.2025
Evi Rooda
Kriss Tinkus
Õigusnõunik Kriss Tinkus

13.05.2024-17.05.2024;
15.07.2024-02.08.2024;
19.08.2024-23.08.2024

Maigi Linna
Registrisekretär Mirjam Aasma 10.06.2024-21.06.2024;
14.08.2024-06.09.2024
Maiu Haljas
Andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda 15.07.2024-02.08.2024;
09.12.2024-27.12.2024
Maigi Linna
Kantseleispetsialist Maiu Haljas 26.06.2024-11.07.2024;
12.07.2024-19.07.2024;
09.12.2024-20.12.2024
Mirjam Aasma
Volikogu sekretär Janika Liländer    
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar 20.06.2024-19.07.2024;
22.12.2024-31.12.2024
-
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 13.05.2024-31.05.2024;
08.07.2024-19.07.2024;
14.10.2024-18.10.2024
Maigi Linna
Janika Liländer 

ARENDUS- JA HALDUSOSAKOND
 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Abivallavanem Villu Karu 15.07.2024-09.08.2024 Triin Matsalu
Planeeringute ja hangete spetsialist Ott Valdma

26.02.2024-01.03.2024;
25.03.2024-29.03.2024;
15.04.2024-19.04.2024;
27.05.2024-31.05.2024;
25.06.2024-12.07.2024;
05.08.2024-09.08.2024

Villu Karu
Teedespetsialist Annika Plamus

29.01.2024-16.02.2024;
17.06.2024-21.06.2024;
14.10.2024-25.10.2024

 

Ott Valdma

Keskkonnaspetsialist Liina Valler 25.06.2024-08.07.2024 Villu Karu
Arendusspetsialist Kirsti Mau

02.01.2024-05.01.2024;
26.02.2024-01.03.2024;

27.05.2024-02.06.2024;
08.07.2024-12.07.2024

Villu Karu
Maakorralduse spetsialist Greta Mäesalu 20.05.2024-24.05.2024;
25.06.2024-12.07.2024;
21.08.2024-23.08.2024
Villu Karu
Ehitusinsener Tiiu Pippar 22.04.2024-26.04.2024;
05.08.2024-22.08.2024;
21.10.2024-27.10.2024
Helgi Tammaru
Villu Karu
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 13.05.2024-17.05.2024;
08.07.2024-28.07.2024;
26.08.2024-03.09.2024
Tiiu Pippar
Ehitus- ja taristuspetsialist Mikk Vaarmann 17.06.2024-26.06.2024;
09.09.2024-22.09.2024
Tiiu Pippar
Helgi Tammaru
Planeeringute spetsialist Gerli Kangur    
IT ja haldusspetsialist Ardo Tilk 01.07.2024-04.08.2024 Villu Karu
Majandusspetsialist Gert Laidsaar 22.02.2024-29.02.2024;
17.06.2024-16.07.2024;
24.11.2024-31.12.2024
-


 

SOTSIAALOSAKOND
 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Marge Viska 22.04.2024-06.05.2024;
01.07.2024-31.07.2024
Ilme Roosi
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask 01.07.2024-02.08.2024 Angelica Heinmaa
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa 15.04.2024-19.04.2024;
20.06.2024-28.06.2024;
12.08.2024-01.09.2024
Maiken Kask
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 23.03.2024-28.03.2024;
06.05.2024-12.05.2024;
29.07.2024-22.08.2024

Katrin Aasamaa ja
Marge Viska
(29.07-22.08)

Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu

25.06.2024-19.07.2024;
12.08.2024-22.08.2024

Eneli Rego
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego 22.07.2024-09.08.2024;
02.09.2024-06.09.2024;
25.11.2024-06.12.2024
Egela Eensalu
Eestkostespetsialist Katrin Aasamaa 20.05.2024-26.05.2024;
19.08.2024-02.09.2024;
30.11.2024-13.12.2024

Ilme Roosi
(30.11-13.12)


Marge Viska
(19.08-02.09)

Psühholoog
(teenindab valla koole)
(ametikoht täitmisel)

-

-
Eripedagoog Katrin Liiva

25.06.2024-16.08.2024;
21.10.2024-25.10.2024;
08.12.2024-12.01.2024

-
Logopeed Anu Lõõr 17.06.2024-13.08.2024 -
(Eripedagoog-psühholoog) -   (ametikoht täitmisel)


 

RAHANDUSOSAKOND
 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Lea Laurits 21.05.2024-24.05.2024;
03.06.2024-07.06.2024;
17.06.2024-03.07.2024;
21.08.2024-30.08.2024;
16.09.2024-20.09.2024

Enna Ots

Pearaamatupidaja Enna Ots 04.07.2024-19.07.2024;
29.07.2024-16.08.2024

Lea Laurits

Juhtivraamatupidaja Reet Averin 13.05.2025-17.05.2024;
08.07.2024-12.07.2024;
22.07.2024-31.07.2024;
15.08.2024-30.08.2024

Lembe Lindsalu
Tiina Schleicher
(13.05-17.05;
22.07-31.07;
15.08-30.08)

Lembe Lindsalu
(08.07-12.07)

Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu

27.05.2024-31.05.2024;
22.07.2024-04.08.2024;
26.08.2024-31.08.2024;
28.10.2024-31.10.2024;
25.11.2024-30.11.2024

Tiina Schleicher
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 10.06.2024-26.06.2024;
09.07.2024-19.07.2024;
08.08.2024-16.08.2024
Lembe Lindsalu
Reet Averin
 

 


VALLAVOLIKOGU ESIMEES JA ASEESIMEES

 

Amet

Nimi

Puhkus

Asendaja

Vallavolikogu esimees

Ottomar Linna

 

 

Vallavolikogu aseesimees Urmas Kristal    
 
 

 

Toimetaja: TIINA GILL