Teenistujate puhkused

22.03.23

Puhkusel viibivate teenistujate asendajate kohta saab infot telefonil 489 8851

 

KANTSELEI 
ARENDUSOSAKOND 
SOTSIAALOSAKOND 
RAHANDUSOSAKOND 
HALDUSOSAKOND 
IT 
VIGALA OSAVALLAVALITSUS 
VALLAVOLIKOGU KANTSELEI 

 

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Vallavanem  Triin Matsalu    
Abivallavanem Villu Karu 27.12.2022-06.01.2023  
Haridusnõunik

Kristine Niit 

 

 
Kultuurinõunik Heli Lints 06.02.2023-21.02.2023 Meelis Välis
Arendusspetsialist Kirsti Mau

 

 
IT-spetsialist
IT-turbe eest vastutav isik
Ardo Tilk    

 

KANTSELEI

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Vallasekretär Maigi Linna 27.12.2022-07.01.2023  
Õigusnõunik (ametikoht täitmisel)

-

 
Registrisekretär Mirjam Aasma    
Andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda    
Kantseleispetsialist Jaana Unga    
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar    
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill    

 

ARENDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Arendusosakonna juhataja Ott Valdma

 

 
Teedespetsialist Annika Urbel

20.02.2023-10.03.2023

õppepuhkus:
02.02.2023;
09.02.2023;
16.02.2023;
16.03.2023;
23.03.2023;
30.03.2023;
06.04.2023;
13.04.2023;
20.04.2023;
04.05.2023;
11.05.2023;
18.05.2023

Ott Valdma
Maakorralduse spetsialist (ametikoht täitmisel) - Ott Valdma
Keskkonnaspetsialist Anna-Kaia Marrandi

20.02.2023-10.03.2023

õppepuhkus:
11.01.2023-20.01.2023;
10.02.2023-19.02.2023

Ott valdma
 
Järelevalvespetsialist Liina Valler   Ott Valdma


 

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Marge Viska   Ilme Roosi
Sotsiaaltööspetsialist Eneli Rego

 

õppepuhkus:
13.01.2023;
19.01.2023-20.01.2023;
07.02.2023-10.02.2023;
23.03.2023-24.03.2023;
31.03.2023;
06.04.2023;
14.04.2023;
02.05.2023-04.05.2023

Egela Eensalu
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu

 

Eneli Rego
Lastekaitsespetsialist Maiken Kask
 
Angelica Heinmaa
Lastekaitsespetsialist Angelica Heinmaa

 

Maiken Kask
Psühholoog
(teenindab valla koole)
Triinu Reedik

 

 
Eripedagoog Katrin Liiva

 

 
Logopeed Anu Lõõr    

 

RAHANDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Lea Laurits   Enna Ots
Pearaamatupidaja Enna Ots    
Juhtivraamatupidaja Reet Averin    
Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu    
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher  
 


HALDUSOSAKOND

Ametkoht Nimi Puhkus Asendaja
Osakonna juhataja Margus Vaher    
Ehitusinsener Marek Mikk 01.03.2023-23.03.2023  
Ehitusspetsialist Helgi Tammaru    
Majandusspetsialist Gert Laidsaar 27.02.2023-05.03.2023  
Kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja    


 

VIGALA OSAVALLAVALITSUS

Ametikoht Nimi Puhkus Asendaja
Osavalla vanema asendaja
Registripidaja-asjaajaja
Maiu Haljas    
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 16.01.2023-22.01.2023  
Ehitusnõunik Fred Puusepp    

Majandus- ja heakorratöötaja

Jaan Leht    

 

VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

 

Amet

Nimi

Puhkus

Asendaja

Vallavolikogu esimees

Ottomar Linna

 

 

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

31.01.2023-08.02.2023

 

 
 

 

Toimetaja: TIINA GILL