Surma registreerimine

11.05.21
Surmateatise vormistab arst elektroonselt ja edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse. Alates 1. juulist 2019 ei ole ahkunu lähedasel vaja perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Ka esmase surmatõendi väljastab tervishoiuasutus.
 

SURMA REGISTREERIMINE JA MATUSED

MATUSETOETUSE TAOTLEMINE


ABISTAV MATUSEINFO JA TEENUSEPAKKUJAD MÄRJAMAA VALLAS

 

Toimetaja: TIINA GILL