Lastekaitsetöö

13.03.23

Lastekaitsetöö eesmärgiks on laste heaolu ja turvalisuse tagamine. Lapse loomulikuks arengu ja kasvukeskkonnaks on perekond ja igal vanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada lapse õigused ja heaolu. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule.
 

Lastekaitsetööd korraldavad Märjamaa vallas kaks lastekaitsespetsialisti:

Maiken Kask tel 5912 4683, maiken.kask@marjamaa.ee 
Angelica Heinmaa tel 5854 0242, angelica.heinmaa@marjamaa.ee

Nende tööülesanded on järgmised:

  • töö puuetega ja erivajadusega lastega ja peredega,
  • töö koolikohustuse mittetäitjatega ja
  • alaealiste õigusrikkujatega,
  • peretöö koordineerimine,
  • juhtumitöö,
  • sotsiaalnõustamine.

 

Toimetaja: TIINA GILL