Kivi-Vigala põhikooli lasteaed

28.05.24

Lasteaia 3, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa
Direktori kt Kristine Niit, tel 518 5261
Telefon 5399 0409, 482 5679, 482 0096
kivivigala.pohikool@marjamaa.ee

Avatud: 7.30-18.00

Kivi-Vigala Põhikooli registrikood 75024053

Kivi-Vigala Põhikooli põhimäärus

Kivi-Vigala Lasteaia arengukava 
Kivi-Vigala Lasteaia kodukord

Kivi-Vigala Põhikooli hoolekogu koosseis: Laivi Hints  – lasteaiarühma vanemate esindaja; Tarmo Kask – kooli lastevanemate esindaja; Aive Sildoja – kogukonna esindaja; Ilona Noor – kooli õpetajate esindaja; Virge Kaldma – lasteaia õpetajate esindaja; Meelis Välis – pidaja esindaja.Foto: Tiina Gill

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER